Nest og Social læring

– For børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder
Format: Bog
Sidetal: 165
Forfatter(e): Emma Ehlers Nielsen
Nyhed
kr. 309,00
ekskl. moms
kr. 386,25
inkl. moms

I denne bog præsenteres de indledende erfaringer fra opstarten af Nest klasser for børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder samt det materiale, der løbende er ble­vet udviklet med det formål at tilpasse programmet til børn med opmærksomhedsudfordringer.

Bogen formulerer otte kerneudfordringer for børn med opmærksomhedsforstyr­relser og ADHD og tilbyder en række sociale læringsaktiviteter, der er udviklet ud fra de otte kerneudfordringer og specifikt rettet mod denne børnemålgruppe. Aktiviteterne er primært egnet til indskolings- og mel­lemtrinsniveau, men flere af dem vil – med mindre justeringer – også kunne anvendes til både yngre og ældre børn.

Bogen er skrevet med et ønske om at inspirere til et fornyet syn på børn med opmærksomhedsudfordringer. Intentionen er at foreslå en metode, der gør det muligt at forstå og forhol­de sig til denne gruppe af børn på en måde, som ikke blot diagnosticerer og be­skriver (og stempler). Den skal derimod hjælpe de professionelle omkring børnene til at imødegå dem og tilrettelægge de pædagogiske interventio­ner på en måde, der tilgodeser det enkelte barns behov.

For mens børn generelt set utvivlsomt er mere ens, end de er forskellige, er børn med ADHD samtidig mere forskellige end ens, når det kommer til, hvordan deres ADHD kan ses. Bogen giver således et bud på nye forståelser og veje i vores pæ­dagogiske og didaktiske praksis i klassen, SFO’en og i Social Læring og på, hvordan skole og inklusion for disse børn også kan se ud. En skole, hvor det er de voksne, der tager ansvaret for at gøre skolen og klassen til et sted med plads til alle børn.

Bogens målgruppe er pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og an­dre fagprofessionelle, der ønsker inspiration til arbejdet med gruppen af børn med opmærksomhedsudfordringer.

Sådan skriver anmelderne:
Folkeskolen, marts 2023

Ny bog guider lærere til at inkludere elever med ADHD


For knap tre år siden åbnede Aarhus Kommune den første Nest-klasse for elever med ADHD. Den tilknyttede PPR-psykolog har skrevet en bog om, hvordan lærere og pædagoger ud fra otte kerneudfordringer hos eleverne kan skabe en inkluderende praksis.


Læs artiklen i Folkeskolen

Fie Kirkholt og Hanne Flyvholm Sørensen, Pædagoger og ansvarlige for Social Læring på Beder Skole

”Bogen giver et rigtig godt overblik over de 8 kerneudfordringer, som er typiske for børn med ADHD, og de er tydeligt og genkendeligt beskrevet. Vi har læst bogen og er ofte på genbesøg i årstemaer og aktiviteter. Vi bruger også bogen som opslagsbog, når vi skal lave aktiviteter med børnene – aktiviteter, som først bliver brugt i Social Læring og derefter bliver brugt med hele klassen. Derudover bruger vi bogens aktivitetsskema, som giver klarhed over kerneudfordringerne, mål med aktiviteten, selve aktiviteten, materialer, sprog, de voksnes roller, og hvad der er næste trin. Skemaet fungerer virkelig godt til at skabe struktur for lektionerne og for vores daglige arbejde. Der er desuden en god og brugbar litteraturhenvisning.”

Varenr.: 8221
ISBN: 9788772343242
Udgave måned/år: 03/24

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?