Lærerens relationskompetence E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 270
Forfatter(e): Louise Klinge
kr. 303,00
ekskl. moms
kr. 378,75
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, socialt og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende under læreruddannelsen og den praktiserende lærer i efteruddannelsessammenhæng opøver kompetencer inden for eksempelvis fagdidaktik og klasseledelse, men i høj grad er overladt til sig selv i forhold til at udvikle sin relationskompetence. Det kan skyldes, at det relationelle kan virke for diffust eller for personligt at tale om, og kan man egentlig professionalisere sig selv? Denne problemstilling belyses af Louise Klinge i Lærerens relationskompetence.

Louise Klinge har i forbindelse med sin ph.d. observeret i time efter time og interviewet både elever og lærere, og hun har selv undervist i årevis. På baggrund heraf har hun fundet karakteristika ved og betingelser for læreres relationskompetence. Ved hjælp af begreber, som eksemplificeres i en række hjertevarmende og tåkrummende eksempler fra praksis, giver Lærerens relationskompetence en mulighed for, at man som studerende, lærer, lærerteam eller skoleledelse kan forholde sig professionelt til relationelle aspekter af undervisningen.

I bogen Lærerens relationskompetence beskrives relationskompetencens kendetegn indgående helt ned på interaktionsniveau med fokus på elementer som afstemmere, omsorgsetiske handlinger og elevernes psykologiske behov. Derudover beskriver Lærerens relationskompetence de ydre og indre betingelser, der må være opfyldt, for at man som lærer kan agere relationskompetent.

I sidste kapitel af Lærerens relationskompetence kastes et kritisk blik på skolen som sådan og på læreruddannelsen. Afsættet er den præmis, at det er af afgørende betydning for børns skolegang og fremtid, at lærere agerer relationskompetent, og skolen og uddannelsen må understøtte dette. For relationskompetencen kan udvikles. Har man som lærer ingen interesse heri, og har man ikke børnene på sinde, har skolen en helt anden opgave, nemlig at sortere i de lærere, vi udsætter vores børn for.

Den professionelle handling er altid situeret og må afhænge af et professionelt skøn i den konkrete situation, og Lærerens relationskompetence tilbyder derfor både viden, øvelser, refleksionsspørgsmål og praksiseksempler fra andre læreres praksis, som kan understøtte arbejdet med at kvalificere din relationskompetence, sådan at din intention om, at enhver af dine elever skal trives og lære noget, realiseres i videst mulige omfang.

Se indholdsfortegnelse og forord til Lærerens relationskompetence


Louise Klinge har bred erfaring som underviser i forskellige skolekontekster og for elever i alle aldre og med forskellige forudsætninger. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og filosofi og forsvarede i 2016 sin ph.d. om læreres relationskompetencer. Hun fungerer nu som selvstændig skolekonsulent. Læs mere på www.louiseklinge.dk.

Sådan skriver anmelderne:
Kompetencehuset Heckmann


'Vi anbefaler alle lærere, pædagoger, skoleledere, undervisere og ledere på læreruddannelserne samt skolepolitikere at læse bogen. Hvis Klinges forskning kan få større afsæt i den skole danske elever møder hver dag, vil vi komme et langt stykke i deres positive udvikling og trivsel. Klinges ærlige og direkte indblik i og anvisning til lærerprofessionen er befriende og vil til tider – for nogen – være så ærlig, at det også er provokerende. Men med bogen melder Klinge sig på banen i forhold til kvaliteten af undervisningen, og det mulige (eller umulige) læringsudbytte, der er for eleverne – både på det det faglige, personlige og sociale niveau.' 

Plenum

'Lærerens relationskompetence går dybt ind under huden på læseren. Dermed bliver det en vigtig bog for lærere, ledere, læreruddannelse – men frem for alt eleverne, der er så afhængige af at møde relationskompetente voksne i deres skoleliv.'

Christina Jørgensen, Læreruddannelsen UCC

'Bogen leverer gennem en overskuelig opbygning forskellige teoretiske perspektiver på begrebet relationskompetence og er alt i alt en nuanceret behandling af et centralt begreb. Det gør bogen til en meget relevant bog for bl.a. læreruddannelsen. Den forholder sig teoretisk bredt funderet til lærerens centrale arbejde med at skabe relationer til elever i skolen. På læreruddannelsen spiller relationskompetencebegrebet en stor rolle både inden for Lærerens grundfaglighed og i praktikfaget. Derfor er bogen relevant i et studierelateret arbejde. Det er rigtig godt, at bogen præsenterer konkrete udviklingsforløb, hvor folkeskolelærere, undervisere fra læreruddannelsen og studerende har arbejdet på praksisniveau med særlig fokus på relationskompetence. De forskelige metodiske indgange kan inspirere til at undersøge og udvikle et relevant område som lærerens relationskompetence både på læreruddannelsen og i skolen. Kompleksiteten i begrebet kan vha. bogens behandling bringes frem i lyset og sættes i forhold til elevers trivsel og deltagelse i skolen. Bogens er nem og overskuelig at gå til. Kapitlerne balancerer fint mellem teoretisk niveau og empiriske nedslag.'

Gunnar Green, Folkeskolen

'Det er en bog, der fortjener mange læsere … [den er] sammenhængende, velskrevet, nuanceret og grundig i sin beskrivelse af anvendte teorier og den praksis, der analyseres på. Det er en bog med mange gode sider, en bog, der formidler svært stof om en vigtig del af læreres arbejde - relationskompetence. …Ingen underviser kan være uberørt efter læsning af denne bog. Derfor er det en vigtig bog for alle undervisere i skolen og på læreruddannelsen.' 
Læs hele anmeldelsen her

AKTbladet

'Dette er en grundlæggende bog om lærerens relationskompetence. Jeg kan ikke forestille mig nogen lærer eller lærerstuderende, der kan undvære at læse denne bog. Det skærer i hjertet at læse casene, og dem er der mange af. Vi har vel alle mødt noget lignende som det, der fortælles om i casene, og jeg sidder tilbage og tænker, hvad ville jeg have gjort i samme situation. Forfatteren ved, hvad hun skriver om, abosolut en kompetent bog. Udover den fantastiske tekst er der øvelser og refleksionsspørgsmål i bogen. Et godt råd: I morgen går du til din skoleleder og foreslår, at skolen køber bogen til lærerbiblioteket.' 

Lektørudtalelse fra Dansk BiblioteksCenter


'Bør læses af alle lærere, skoleledere, undervisere på læreruddannelse og politikere. (…) Endelig et forskningsprojekt som dokumenterer, hvor vigtig relationskompetencen er. Klinge formidler og argumenterer tydeligt på baggrund af cases. Her er masser af stof til eftertanke. I det sidste kapitel forholder hun sig konstruktivt til skolens hverdag.' 

Varenr.: 7160-673-7
ISBN: 9788771606737
Udgave måned/år: 05/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?