Universal Design for Learning

– Fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle
Format: Bog
Sidetal: 127
Forfatter(e): Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen
- 25%
kr. 227,50
kr. 170,62
ekskl. moms
kr. 284,38
kr. 213,28
inkl. moms

Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer og understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe forskelligartede elever. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men et rammeværk, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete greb til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere elevernes barrierer for at deltage, og herigennem skabe mere fleksibilitet i undervisningen.

Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring.

Denne bog præsenterer den ramme, som UDL udgør, og giver konkrete eksempler på, hvordan du som lærer eller pædagog kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af din undervisning. Du får inspiration til, hvordan du med udgangspunkt i elevernes forskellig­heder kan tilrettelægge og udføre en undervisning, der tilbyder forskellige veje til indtryk, udtryk og engagement inden for en fælles ramme og et fælles fokus for eleverne.

Bogens mål­gruppe er alle, der arbejder med og samarbejde rom inkluderende undervisning – det være sig lærere og pædagoger i sko­len, studerende og undervisere på pædagog- og læreruddannelsen, sko­lens interne vejledere, eksterne ressourcepersoner og ledere.

Sådan skriver anmelderne:
Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse DCBC

Det er en både tankevækkende og inspirerende udgivelse, som giver undervisere lyst til at undervise med udgangspunkt i UDL og som samtidig klæder dem fagligt på til at kunne lykkes med det. Bogen er solidt funderet i pædagogisk praksis, hvilket gør det nemt at forstå teorierne og overføre til egen pædagogisk praksis. 

Kisa Øhrgaard Laursen, inklusionsvejleder og co-teacher med fokus på UDL i praksis

"Det er fantastisk med en bog på dansk om UDL, som ud over at fremsætte kvalificerede og velbegrundede argumenter for, hvorfor tankegangen og didaktikken i UDL er både relevant og bæredygtig, også tilbyder et indblik i, hvordan UDL som didaktisk ramme er bygget op og kan anvendes i praksis.

I bogen oplistes en række centrale spørgsmål om læringens hvorfor, hvad og hvordan, som med fordel kan inddrages systematisk i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning.

Med bogen “Universal Design for Learning - fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle” bidrager forfatterne med et sprog til, hvordan der kan skabes deltagelsesmuligheder for alle elever i undervisningen - og det er der brug for.”

Varenr.: 8155
ISBN: 9788772341859
Udgave måned/år: 03/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?