Kollegial KRAP-supervision

Format: Bog
Sidetal: 126
Forfatter(e): Lene Metner og Maria Metner
kr. 238,00
ekskl. moms
kr. 297,50
inkl. moms

Kollegial KRAP-supervision giver en introduktion til, hvordan man med udgangspunkt i en række KRAP-redskaber og -metoder kan udvikle praksis gennem faglig supervision, vejledning og sparring.

Med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) som udgangspunkt sikres det, at de professionelle netop forholder sig ressourcefokuseret til en fokusperson i supervisionen – og at de indsamler den nødvendige viden, reflekterer tilstrækkeligt over udfordringen og på baggrund heraf beslutter en indsats, der har ændring og udvikling for øje. KRAP’s Søjlemodel fungerer med sine tre faser som gennemgående struktur for arbejdet.

Bogen klæder supervisoren på, til at supervisere sine kollegaer på en saglig og systematisk måde. Den beskriver blandt andet, hvordan menneskesynet og metoden KRAP skal forstås og anvendes i kollegial KRAP-supervision, hvilke ressourcer det kræver af en kollegial KRAP-supervisor, og hvordan man som supervisor kan evaluere supervisionens udbytte og egen indsats. Derudover giver den konkrete forslag til, hvilke redskaber det giver mening at anvende i relation til hinanden. Bogen er fyldt med inspirerende praksiseksempler, der viser den brede anvendelse af KRAP som tilgang i både pædagogiske, læringsmæssige, sociale og behandlingsmæssige kontekster.

Se alle titler i KRAP serien her

Læs mere om KRAPSådan skriver anmelderne:
Folkeskolen.dk

"Forfatterne til denne bog viser os vejen til en meget struktureret og praksisnær supervision. Det er en brugbar og tilgængelig bog, både for dem, der er KRAP'ske, og dem, der ikke er det endnu. Det kræver dog, at der bliver afsat tid til, at man som team har mulighed for roen til at fokusere og fordybe sig i praksis sammen."
Læs hele anmeldelsen i Folkeskolen

Varenr.: 8164
ISBN: 9788772342269
Udgave måned/år: 01/23

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?