Læringsmålorienteret didaktik og dannelseE-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 144
Forfatter(e): Leon Dalgas Jensen og Dorte Østergren-Olsen
kr. 184,00
ekskl. moms
kr. 230,00
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre
.

Læringsmålorienteret didaktik er alle de overordnede og bagvedliggende didaktiske valg og beslutninger, læreren foretager, når hun planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning med læringsmål som omdrejningspunkt.

Denne bog om læringsmålorienteret didaktik og dannelse er skrevet ud fra en ambition om at udfolde den didaktik, der fylder i skoledebatten, på skolerne, i læreruddannelsen og i videreuddannelse af lærere. Forfatterne vil med bogen gerne vise, at der ikke behøver at være en modsætning mellem læringsmål og dannelse, og samtidig pege på de faldgruber, der er i den læringsmålstyrede undervisning.

Bogen henvender sig til alle, der er engagerede i folkeskolens opgaver og udvikling, herunder lærerteam, vejledere, konsulenter, ledere i folkeskolen og studerende på læreres grund-, efterog videreuddannelse.

Leon Dalgas Jensen er lektor, ph.d. og uddannelsesforsker på Professionshøjskolen UCC. Han har som underviser og konsulent beskæftiget sig med uddannelsesudvikling og didaktik og har stået for kompetenceudviklingsforløb i læringsmålorienteret didaktik for lærere i flere kommuner. Han forsker i kulturfagenes didaktik og demokratisk dannelse. Leon er forfatter til en række forskningspublikationer og artikler vedrørende didaktik.

Dorte Østergren-Olsen er lektor i dansk på Videreuddannelsen, UCC, vidensmedarbejder i Forskningsenheden og uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk. Hun har som underviser og udviklingskonsulent medvirket til adskillige kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger i grundskolen. Desuden er hun lærebogsforfatter og har bidraget til flere lærebøger.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

'Det er en både god, konkret og letforståelig udgivelse, som giver undervisere mange pædagogiske værktøjer til arbejdet med læringsmål på alle grundskolens trin. Samtidig danner bogens teoretiske fundering en god grobund for udvikling af egen lærerrolle og undervisningspraksis.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

Om serien Undervisning og læring - didaktik
Serien er et forsøg på at revitalisere den professionelle didaktiske dialog. Denne didaktiske dialog eller samtale om den pædagogiske praksis er central, idet hverken overordnede dannelsesidealer eller lister over, hvilken læringsmæssig effekt forskellige faktorer sandsynligvis har, fortæller, hvad man konkret kan gøre i den pædagogiske praksis. Didaktik er at fortolke og spejle mål op i formål – og det er at fortolke forskningsresultater i forhold til ens egen konkrete pædagogiske kontekst, og hvad man vil med sin undervisning. Didaktik omhandler overvejelser både over, hvad der skal læres, og over hvordan der skal undervises (metodik mv.).

Omtale af bogen

'Jeg har haft stort udbytte af at læse denne bog. Fremstillingen af emner og synspunkter er klar, konsistent, velformuleret og holdt i et enkelt og letforståeligt fagsprog.' - Folkeskolen - Læs hele anmeldelsen her
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-707-9
ISBN: 9788771607079
Udgave måned/år: 06/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?