Udeskole i teori og praksis

Format: Bog
Sidetal: 248
Forfatter(e): Jørgen Bærenholdt (red.), Marianne Hald (red.), Maria Møller, Ditte Vejby Schou, Camilla Damsgaard, Maj Kærgaard Kristensen, Søren Rasmussen Mølgaard Lunde og Ida Maria Damsø Christiansen
- 25%
kr. 298,00
kr. 223,50
ekskl. moms
kr. 372,50
kr. 279,38
inkl. moms

(Bogen fås også i engelsk udgave "Udeskole in Theory and Practice". Læs nærmere her.) 

Traditionelt foregår undervisning i et klasselokale. Udeskole bryder med denne tankegang, da dele af undervisningen flyttes ud i nærmiljøet, så eleverne lærer i en dynamisk vekselvirkning mellem undervisning ude og inde. Gennem bevægelse, krop og sanser får eleverne personlige og konkrete erfaringer i arbejdet med fagenes mål og indhold.

Udeskole i teori og praksis præsenterer en teoretisk begrundelse for udeskoleundervisning og introducerer en udeskoledidaktik, der kan bruges i alle skolens fag og i specialpædagogikken.

Bogens første del er en teoretisk redegørelse for udeskoleundervisningens grundlag, og denne del afsluttes med en didaktisk model, der kan bruges til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i udeskole. I anden del får læseren konkrete bud på, hvordan udeskole kan gennemføres i praksis. Gennem casebeskrivelser af undervisning gennemført i samarbejde med danske folkeskoler beskrives udeskoleundervisning i udvalgte skolefag. Tredje del er ligeledes casebeskrivelser af praksis, men denne del har fokus på elever med særlige undervisningsbehov. Fjerde og sidste del inddrager andre aspekter af udeskoleundervisning som bevægelse i skolen, sproglig udvikling, inddragelse af eksterne samarbejdspartnere (åben skole) og motivation.

Under fanen Supplerende materialer finder du en række læremidler til de forskellige fag, som kan bruges direkte i undervisningen.

 

Sådan skriver anmelderne:
Trine Hyllested, lektor, Københavns Professionshøjskole
"Denne bog giver virkelig mange gode tanker om og idéer til, hvordan man kan undervise både ude og inde. Den kan anbefales til alle, der interesserer sig for at undervise i grundskolen."


Theresa Schilhab, ph.d., dr.pæd., lektor, DPU, Aarhus Universitet

"Bogen er et konkret anker for undervisere, der søger inspiration til at gennemføre udeskole på en reflekteret og underviserfaglig forsvarlig måde. Bogen vil derfor være til gavn for både undervisere og elever, hvis læring med ét får tilført flere innovative og på mange måder langt mere naturlige dimensioner, end den traditionelle katederundervisning typisk magter". 

Lektørudtalelse, Dansk bibliotekscenter

"Det er en velstruktureret bog, som både teoretisk og rent praktisk klæder sin læser godt på til at kunne lave gode udeskoleundervisningsforløb. Bogen har stor relevans for både grundskolens praktikere samt pædagogisk studerende". 

Varenr.: 8081
ISBN: 9788772340197
Udgave måned/år: 08/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?