Metakognition, selvregulering

Format: Bog
Sidetal: 130
Forfatter(e): Dorthe Geisnæs og Preben Olund Kirkegaard
kr. 273,00
ekskl. moms
kr. 341,25
inkl. moms

Støt dine elever i at kvalificere deres læreproces - ved at opøve deres metakognition, selvregulering og konsolidering af læring.

Metakognition, selvregulering og konsolidering af læring er tre sammenhængende elementer inden for den brede kompetencepakke, som folkeskolen skal tilbyde sine elever. Disse elementer er overfaglige i den forstand, at de medvirker til at danne vedholdende, reflekterede mennesker, der kan planlægge, vurdere og justere deres egen læreproces og indgå i konstruktiv kommunikation og samarbejde med andre.

I samfundet stilles der krav om at kunne sætte sig ind i ny og kompleks viden, og eleverne skal derfor støttes til at lære at lære. Det er ikke nok med færdigheder og viden inden for faglige områder, eleverne har også behov for kompetencer som selvregulering og metakognition, da de skal kunne reflektere over egen tænkning og læring, fastholde fokus, bevare motivationen og have høje forventninger om egen mestring. For at understøtte den metakognitive proces er det nødvendigt aktivt at foretage en bearbejdning af undervisningens indhold, hvor eleverne tager stilling til egen læring i form af konsoliderende aktiviteter. Konsolidering handler om at knytte den nye viden til en eksisterende viden og at tage den i anvendelse, så den fastholdes.

Skolen har ansvaret for at tilrettelægge elevernes læring, hvor selvreguleret læring, metakognition og konsolidering er forudsætningen for at kunne lære i alle fagene. Selvreguleret læring, metakognition og konsolidering må derfor udvikles som en del af læringen i alle fag.

Denne bog giver en teoretisk indsigt i, hvorfor den undervisningsmæssige interesse bør vendes mod metakognition, selvregulering og konsolidering af læring, og en praktisk tilgang til, hvordan det kan gøres i den daglige undervisning. Her beskrives bogens tre hovedtemaer indgående hver for sig og i sammenhæng med hinanden, og de knyttes til andre elementer som læringsstrategier, feedback, forforståelse, motivation og mestring.

Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter

Bogen er meget relevant i undervisningsverdenen, og ikke mindst grundet skolereformens fokus på læring. Bogen er tilvejebragt bl.a. ved et samarbejde med en folkeskole, hvilket får teori og praksis til at gå fint sammen. Velskrevet bog, nem at gå til, og opdelt så den er anvendelig på forskellige måder.  

Varenr.: 7654
ISBN: 9788771603958
Udgave måned/år: 01/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?