Vi gør dig klogere på de 0-6-årige

Udsathed bor ikke i børnene
Udsathed bor ikke i børnene
Børn er ikke udsatte i sig selv. Heller ikke, fordi de kommer fra en bestemt familie eller et særligt boligområde. Børn bliver først udsatte i møde...
Voksnes tanker, ord og handlinger
Voksnes tanker, ord og handlinger har afgørende betydning for barnets plads i fællesskabet
Tydelige særhensyn kan få børn i udsatte positioner til at føle sig anderledes. I stedet skal man have fokus på børnenes ressourcer og give dem pla...
"Vi skal tro på, at forældrene kan"
"Vi skal tro på, at forældrene kan"
I et socialt belastet boligkvarter i Københavns Nordvestkvarter forsøger en gruppe daginstitutioner at inddrage forældrene gennem sms’er og små vid...
Ideen om ’os’ og ’dem’ lever stadig
Ideen om ’os’ og ’dem’ lever stadig
Kultur kan komme til at stå i vejen for, hvordan pædagoger forstår børn med etnisk minoritetsbaggrund. Det viser et etnografisk feltarbejde, som an...
Sund fornuft sat i system
NEST: Sund fornuft sat i system
Børnehuset Malmøgade arbejder efter en særlig pædagogisk tilgang, hvor personalet detaljeplanlægger og reflekterer over egen og andres adfærd. For...
Artikel: Historisk har der aldrig været så mange forventninger til forældre som i dag
Historisk har der aldrig været så mange forventninger til forældre som i dag
Gode forældre bør engagere sig, lyder tidens krav. Arrangere legegrupper, spise fællespizza, bruge sprogkufferter derhjemme og følge med i digital...
Artikel: Vi bruger rigtig meget tid på at tale med forældrene (1)
Vi bruger rigtig meget tid på at tale med forældrene
I den integrerede institution Fuglereden har leder Tine Engelbrekt Nielsen skabt en samtalekultur, der gør op med de svære samtaler med forældrene....
Artikel: Stol på, at I og forældrene ønsker det samme
Stol på, at I og forældrene ønsker det samme
Dagtilbuddene kan gøre en reel forskel for børnene, hvis de samarbejder med forældrene. Undersøgelser viser samtidig, at de fleste forældre faktisk...
Artikel: Samtaler mellem forældre og personale skal ikke kun handle om, hvor meget Emma har sovet og spist
Samtaler mellem forældre og personale skal ikke kun handle om, hvor meget Emma har sovet og spist
Personalet i en gruppe af dagtilbud i det sønderjyske skal fremover ikke blot samarbejde med far og mor, men involvere dem langt mere i deres børns...
Fire hurtige spørgsmål til pædagogen og forælderen
Fire hurtige spørgsmål til pædagogen og forælderen
Vi har mødt to pædagoger og to forældre til en kort snak om, hvad forældresamarbejde er for dem, hvorfor forældresamarbejde er noget af det sværest...
Giv børnene god tid til at lege
Giv børnene god tid til at lege.
Og øv dig i selv at lege
For at blive god til at lege, skal man lege meget. Og det kræver, at der er voksne, der tager legen seriøst, siger Helle Marie Skovbjerg, der er Da...
Skal de voksne lege med?
Skal de voksne lege med?
Hvor meget skal du som voksen styre eller tage del i børnenes leg? I Kirkeby Børnehus bruger de et ”legehjul”, når de skal arbejde med de voksnes r...
Børn skal lege for at udvikle hjernen
Børn skal lege for at udvikle hjernen
Leg er en væsentlig betingelse for udvikling af børns hjerner. Derfor er det vigtigt, at leg bliver prioriteret højt både i børnehaven og i skolen,...
En tur på legepladsen
En tur på legepladsen
Vi har mødt tre pædagoger til en snak om leg. Hvilke lege var deres yndlingslege som barn, hvordan leger de i dag, og hvordan hjælper de børnenes l...
Den spontane leg er under pres
Den spontane leg er under pres
Børns egne, uforudsigelige lege er under pres, for leg betragtes i dag af mange voksne som et middel til læring. Lektor Hanne Hede Jørgensen efterl...
Leg med mindre snak
Leg med mindre snak
Instruktioner, irettesættelser og strømme af ord lukker ofte børns ører og fjerner deres fokus. Musikpædagog Maria Burgård sætter i stedet melodi,...
Få gang i legen
Få gang i legen.
Lege med lyd og latter
Her får I en håndfuld lege, hvor det er tilladt at sætte lyd på sin begejstring, og hvor der er rigelig plads til, at alle unger kan sprælle med bå...

Tid til at lytte 

Podcast: Tydelige særhensyn kan få børn i udsatte positioner til at føles sig anderledes
Tydelige særhensyn kan få børn i udsatte positioner til at føles sig anderledes
Lyt med, når vi i denne episode af I Børnehøjde podcast taler med Sigrid Borup Bojesen om, hvad man konkret kan gøre i dagligdagen for at hjælpe ud...
Podcast: "Forældrene vil gerne, og vi skal tro på, at de kan"
"Forældrene vil gerne, og vi skal tro på, at de kan"
I Børnehuset Bytoften er daglig leder, Rico Bak Rosendahl, og klyngeleder Guli Werther i gang med at søsætte et nyt initiativ, der inddrager foræld...
Podcast: I Fuglereden har de gjort op med de svære samtaler
Vi bruger rigtig meget tid på at tale med forældrene
I Fuglereden har de udviklet en samtalekultur, der gør op med de svære samtaler. Lyt med, når vi i denne nye episode af vores podcast I Børnehøjde...
Podcast: Stol på, at I og forældrene ønsker det samme
Stol på, at I og forældrene ønsker det samme
Vi ved fra forskningen, at det fremmer barnets læring, udvikling og trivsel, hvis de voksne i barnets liv samarbejder om de mål, man har for barnet...
Giv børnene god tid til at lege, og øv dig i selv at lege
Giv børnene god tid til at lege, og øv dig i selv at lege
Lyt med til en snak om leg, når vi denne gang taler med danmarks eneste professor i leg, Helle Marie Skovbjerg.
Legens altafgørende betydning for børns hjerner
Legens altafgørende betydning for børns hjerner
Den gode hjerne er afhængig af leg, og den gode leg er afhængig af hjernen. Vi har talt med Ann-Elisabeth Knudsen om legens altafgørende betydning...
Leg og hjernens spilleregler
Leg og hjernens spilleregler
Vi har talt med sociolog og en af Danmarks mest anerkendte formidlere Anette Prehn om, hvilken betydning hjernens spilleregler har for børns leg, o...

 

Vi fortæller om alt det nye, der rører sig på dagtilbudsområdet
- med levende fortællinger i tekst, lyd og billeder

Ny viden om pædagogik og børns udvikling og trivsel.

Omsat i et let forståeligt sprog og med masser af eksempler fra spændende pædagogiske praksisser.