Ledelse ved naturens kraft

– Vejen til regenerativ ledelse
Format: Bog
Sidetal: 311
Forfatter(e): Giles Hutchins
kr. 308,00
ekskl. moms
kr. 385,00
inkl. moms

Vi lever i en epokegørende tid for menneskeheden. Vores generations ledere er de første, der kender til alvoren i vores aktuelle globale udfordringer som klimaforandringer, mental trivsel og social ulighed, og de sidste, der kan gøre noget ved dem. Alligevel skraber så mange indsatser kun lige i overfladen.

Mere end nogensinde før er det nødvendigt for vores ledere og organisationer at finde nye måder at arbejde på, der imødekommer de udfordringer, vi står overfor, og som anerkender sammenhængen og samspillet mellem sociale, økologiske og økonomiske systemer. Vi har brug for at kunne skabe rum, hvor ledere kan komme i kontakt med deres menneskelige opfindsomhed, autenticitet og livskraft. Vi har brug for et hurtigt voksende felt af topledere, som tør krydse tærsklen fra status quo-måder at handle på til livsinspirerede og livsbekræftende handlemåder. Og vi har brug for ledere, som dybtfølt mærker deres formål og lover at gøre, hvad hjertet byder dem at gøre, for at behandle livet respektfuldt frem for respektløst.

Ledelse ved naturens kraft er skrevet for at hjælpe ledere, coaches, konsulenter, frontløbere og pionerer med at vokse i antal og sammen skabe en ny norm for, hvordan vi leder i en regenerativ tidsalder. Bogen tilbyder en række pejlemærker og redskaber til at hjælpe os afsted på en rejse, der både trækker tråde til fortiden og peger ud i fremtiden. En rejse tilbage til en tid, hvor vi levede og lærte af det omgivende miljø og tog ved lære af ældgamle visdomstraditioner på en måde, som passer til det 21. århundrede.

Og en rejse fremad til den nye bevidsthed, det vil kræve, hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at kunne håndtere den kompleksitet, der findes i de mange indbyrdes forbundne udfordringer, som vi står overfor.

Bogen er første udgivelse i den nye bogserie REGENERATIV LEDELSE, LÆRING OG ORGANISERING – en tidssvarende og ambitiøs serie for alle, der interesserer sig for ledelse og organiseringer, og hvordan dette kan se ud i lyset af det 21. århundredes håb og kriser. Serien udfordrer logikker fra det 20. århundrede, som vi i dag tager for givet, og stiller sig kritisk refleksiv over for disse – som fx den hierarkiske organisationsstruktur, vi stadig ser mange steder, vækst som eneste driver i virksomheder og traditionelle organiseringer af arbejdet i forhold til fx tid. 

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8220
ISBN: 9788772343235
Udgave måned/år: 11/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?