Dydsetisk skoleledelse

– Kunsten at udføre det rigtige arbejde på den rigtige måde
Format: Bog
Sidetal: 350
Forfatter(e): Viviane Robinson
kr. 330,00
ekskl. moms
kr. 412,50
inkl. moms

God skoleledelse betyder noget. Uden god ledelse er det umuligt at nå i mål med skoleudviklingsprojekter og -forandringer. Men hvad kendetegner god ledelse? Er erfaring og viden om feltet nok? Og hvordan ved man, hvad der er det rigtige at lede på?


At forsøge at definere, hvad der er det rigtige at gøre – og dét på den rig­tige måde – kan være en vanskelig øvelse, når man tager kom­pleksiteten i en skoles eller uddannelsesinstitutions hverdag i betragtning. I denne bog forsøger den internationalt anerkendte forfatter og forsker i skoleledelse Viviane Robinson ikke desto mindre at undersøge og besvare spørgsmålet om, hvordan man som skole- eller uddannelsesleder gør det rigtige på den rigtige måde. Og her spiller dyder en central rolle.


Robinson udforsker de dyder, som man må handle i overensstemmelse med for at excellere inden for skole- og uddannelsesledelse, og indkredser tre kategorier af dyder: ledelsesdyder, problemløsningsdyder og inter­personelle dyder. Bogen tilbyder praktiske eksempler på, hvordan man kan omsætte dyderne til konkret adfærd, og gennem bl.a. reflektionsspørgsmål og samtaleeksempler får du konkrete redskaber til at analysere dig frem til, hvilke grundlæggende antagelser der er styrende for dine handlinger.

Bogens temaer er en naturlig videreudvikling af Viviane Robinsons tidligere udgivelser: Elevcentreret skoleledelse (2015) og Færre forandringer, flere forbedringer (2018).

Sådan skriver anmelderne:
DBC, Henrik Munch Jørgensen, december 2023

"Det er en yderst tankevækkende og inspirerende udgivelse, som giver skoleledere lyst til at udvikle egen ledelsesrolle, og samtidig klæder dem fagligt på til at lykkes med denne proces. 


Oplagt anskaffelse til skolelederens hylde, samt til brug ved uddannelse og efteruddannelse af skoleledere." 

Folkeskolen, oktober 2023

Det, som virker forfriskende ved den dydsetiske tilgang til ledelsesarbejdet, er, at dyder er kendetegnet ved handlinger, men værdier som oftest kun fører til snak. Hvilken leder har ikke været igennem seminarer og workshops, når et nyt byråd eller en ny forvaltningschef ønskede det vedtagne værdigrundlag taget op til revision, og følt timerne lange? 


Folkeskolen, oktober 2023

Folkeskolen, Stine Grynberg

Forsker vil have skoleledere til at være dydige sandhedssøgere


Skoleledere bør udvirke dyder frem for værdier, lytte til deres intuition, bruge evidens, være parate til at sige farvel til forudfattede meninger og have 'den rigtige' motivation for at lede, lyder det fra en international forsker i skoleledelse.


Folkeskolen, september 2023


Læs interviewet med Viviane Robinson i Folkeskolen

Varenr.: 8204
ISBN: 9788772342979
Udgave måned/år: 09/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?