Digital produktion - deltagelse og læring E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 154
Forfatter(e): Birgitte Holm Sørensen, Karin Levinsen, Susana Tosca, Helle Marie Skovbjerg, Stine Ejsing-Dunn og Birgitte Henningsen
kr. 252,50
ekskl. moms
kr. 315,62
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Denne bog sætter fokus på digital produktion som en stærk læringsform, der faciliterer og kvalificerer elevernes læring. Eleverne producerer digitale produkter med den hensigt at tilegne sig en fag- og/eller tværfaglighed. Begrebet produktion omfatter både processen og selve artefaktet, der bliver produceret. I digitale produktionsprocesser arbejder eleverne iterativt, de udvikler ejerskab til produktionen og fastholder selv deres læreprocesser.

Bogen viser, hvordan eleverne anvender it til at strukturere og organisere deres arbejde, og hvordan it eksternaliserer elevernes viden og refleksioner i flere modaliteter. I bogen fremhæves, hvordan elevernes kollaborative tilgange, videndeling med hinanden og uformelle lege- og læringstilgange kan understøtte læring og kreativitet. Bogens kobling mellem digital produktion og didaktiske tilgange er også brugbar i et inklusionsperspektiv.

Bogen præsenterer en række modeller for didaktisk rammedesign og evalueringspraksisser, som lægger op til, at læreren tilrettelægger og agerer, så eleverne lærer at tænke og handle didaktisk og arbejde selvstændigt. Det betyder, at eleverne organiserer og planlægger egne læreprocesser, og de inddrages i målsætning, evaluering og valg af digitale ressourcer. Modellerne for didaktisk rammedesign og evalueringspraksisser er baseret på et omfattende forsknings- og udviklingsprojekt, som er gennemført på fem skoler og med ca. 800 elever.

Bogen henvender sig til forskere, lærere i folkeskolen, undervisere på læreruddannelsen, lærerstuderende, skolepædagoger, pædagogiske konsulenter og fagkonsulenter.

Omtale af bogen

'Kapitlerne indeholder gode beskrivelser af elevers (sam-)arbejdsprocesser og fremstillinger, som ledsages af vedkommende refleksioner elevernes samarbejde, arbejdsformer og læringsudbytte. (...) For en tidligere dansklærer er kapitler som Kollaborative online skriveprocesser og Nye deltagelsesformer - et fagligt inklusionspotentiale særlig inspirerende at læse, og de giver idéer til fornyelse af skrivedidaktikken. I disse afsnit giver bogens forfattere konkrete bud på inddragelse af it-programmer (jeg kendte fx ikke inkle-writer), skriveopgaver (grenfortællinger) og analyseredskaber i forhold til elevernes deltagelsesgrad (elevdeltagelsesprofiler).' - Læsepædagogen

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-813-7
ISBN: 9788771608137
Udgave måned/år: 11/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?