Dygtig, dygtigere, dygtigst E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen
kr. 224,00
ekskl. moms
kr. 280,00
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret under-
visning stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige
udvikling og trivsel. Boen kan læses som et bud på talentudviklende
praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering.

I bogens første del udfoldes et forskningsbaseret grundlag, som danner rammen
for differentiering i praksis. Her præciseres det, hvilke elever der er tale
om, og hvad vi ved om disse børn i et pædagogisk og psykologisk perspektiv.

Kapitlerne i bogens anden del er relaterede til praksis ud fra overordnede synsvinkler, der forfølges helt ind i skolens maskinrum: klasseværelset. Eksemplerne i disse mere praksisrelaterede kapitler er udviklet og afprøvet med udgangspunkt i den teoretisk funderede planlægningsramme Undervisningsdifferentieringens ABC.

Bogen er skrevet af tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling
i skolen:

Kirsten Baltzer er læreruddannet, cand.pæd.psych., ph.d. og har i en årrække
forsket i undervisning af børn med særlige forudsætninger og talentudvikling.

Ole Kyed er læreruddannet, cand.pæd.psych. og autoriseret psykolog med
mange års erfaring som skolepsykolog og privatpraktiserende psykolog.

Poul Nissen er læreruddannet, cand.pæd.psych., dr.phil., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi samt privatpraktiserende psykolog. Han har gennem de seneste år arbejdet med effektforskning - bl.a. i forbindelse med børn med særlige forudsætninger.


Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

"Relevant, tankevækkende og vigtig udgivelse om talentudvikling gennem differentieret undervisning. Bogen har stor relevans på både læreruddannelsen og i skoleverdenen." - 

Varenr.: 7160-228-9
ISBN: 9788771602289
Udgave måned/år: 03/14
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?