Literacydidaktik

– elever i literacyvanskeligheder
Format: Bog
Sidetal: 138
Forfatter(e): Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen
kr. 274,00
ekskl. moms
kr. 342,50
inkl. moms

Denne bog udfolder og diskuterer literacybegrebet i forhold til elever i literacyvanskeligheder. Hvad vil det sige at være i literacyvanskeligheder? Er det det samme som at være i læse- og skrivevanskeligheder? Hvad er det særlige ved begrebet literacyvanskeligheder? Bogen giver et bud på dette, og peger på, hvordan et fokus på literacyvanskeligheder kan bidrage til en literacydidaktik til gavn for alle elever - også elever i egentlige literacyvanskeligheder (herunder også ordblindhed/dysleksi).

I bogen stiller forskere og praktikere skarpt på de forskellige dimensioner i literacybegrebet og relaterer dem til literacyvanskeligheder. Der præsenteres cases og ideer fra pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende både receptivt og produktivt.
Elever udvikler deres literacy gennem deltagelse i betydningsskabende og kommunikative processer i og på tværs af kontekster - også når de er i literacyvanskeligheder. Sidstnævnte gruppe har imidlertid brug for en eksplicit undervisning, som trygt guider dem og stilladserer deres læring og literacy. Det ønsker denne bog at bidrage til.
Bogen er den femte i serien Literacy og læring i fokus. Øvrige titler er Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse, Literacy og læringsmål i indskolingen, Literacydidaktik i fagene på mellemtrinnet og Literacydidaktik i fagene i udskolingen.
Sådan skriver anmelderne:
Gitte Barsballe Anderson, Skolekonsulent

"En god bog med inspiration til egen praksis i ALLE fag. Superrelevante artikler. Og det er altid dejligt med konkrete cases.


Bogen anbefales til lærerbiblioteket, og især til de faglige vejledere og læsevejlederen".

Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

”En helt nødvendig bog, så er det sagt. Literacy er et emne, vi bør være bedre til at takle, og denne bog giver et godt løft. En god faglig tekst understøttet af gode grafiske oversigter. Den faglige tekst er krydret med gode cases. En oplagt bog for studiekredsen på skolen. Bogen har stikordsregister. Snyd ikke dig selv, skolen og dine elever – læs denne bog”

Anne Skovmark i Folkeskolen

"Denne bog kan anbefales, ikke bare til læsevejlederen eller til dansklæreren med særlig interesse for netop elever i literacyvanskeligheder, men til alle undervisere, da literacyvanskeligheder er til stede i alle fag. De elever, der har disse vanskeligheder, er påvirket af dem hele tiden, og det bør man som underviser have sig for øje. Det kan artiklerne i denne bog bruges til at minde os om. De kan ydermere bruges til at gøre os klogere på, hvad vi didaktisk kan gøre for at stilladsere eleverne i dagligdagen.


Man kan læse bogen fra start til slut. Den er skrevet i et dejligt forståeligt sprog og formidler det forskningsmæssige indhold på en måde, så man ikke opgiver læsningen. Man kan også vælge at bruge den udvidede indholdsfortegnelse, der fortæller lidt om alle kapitlernes indhold, som rettesnor og vælge de kapitler, man ønsker at fordybe sig i."


Se hele anmeldelsen

Lektørudtalelse, Dansk bibliotekscenter, Boy Olesen

"En god og vigtig bog, der bygger på aktuel forskning. Det er positivt, at bogen har mange anbefalinger til praksis og ligeledes indeholder en række cases. Bogen er velskrevet og kombinerer på bedste måde teori og praksis. Gode figurer og opsætninger er også en del af bogen."

Varenr.: 7876
ISBN: 9788771607611
Udgave måned/år: 01/21
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?