Elevens læring og dannelse

Format: Bog
Sidetal: 342
Forfatter(e): Søren Pjengaard (red.), Jørn Bjerre, Volker Bunzendahl, Niels Egelund, Andreas Mikael Fonfara, Mads Hermansen, Bo Birk Nielsen, Benedikte Vilslev Petersen, Lene Tanggaard, Jan Tønnesvang
kr. 294,00
ekskl. moms
kr. 367,50
inkl. moms

Elevens læring og dannelse er en grundbog fortrinsvis rettet mod læreruddannelsen og fagområdet "lærerens grundfaglighed". Her anlægges fem forskellige læringspsykologiske optikker på skolerelaterede temaer som motivation, identitet, læring og dannelse. Ved hjælp af fire gennemgående cases tydeliggøres det, hvad der kommer i forgrunden, når den samme case analyseres fra forskellige teoretiske ståsteder.

Indholdet er struktureret ud fra akronymet KAPSEL:

  • Kognitionspsykologi
  • Adfærdspsykologi
  • Psykodynamisk psykologi
  • Sociokulturel psykologi
  • Eksistenspsykologi
  • Læring og dannelse

Hver af de læringspsykologiske positioner uddybes grundigt i det fagsprog, der hører til den specifikke tradition, og casene analyseres kort og enkelt ud fra hver læringspsykologiske position. De fem læringspsykologier bindes sammen af en opsummerende del, der sammenstiller de forskellige teoriers forhold til læring og dannelse. Afslutningsvis argumenteres der for en integrativ psykologi og læringsforståelse kaldet refleksiv praksislæring.

Sådan skriver anmelderne:
Folkeskolen

"En vigtig pointe i bogen er, at de forskellige læringspsykologiske tilgange ikke hænger sammen i en udviklingshistorie, hvor de nye afløser de ældre. Tværtimod viser bogen, at alle de læringspsykologiske tilgange har en egen udviklingshistorie, så de er i konstant udvikling, og at de forskellige positioner kan forstås på en måde, så de belyser forskellige sider af det læringsteoretiske felt. (...) Bogen er primært tænkt til læreruddannelsen og læreres efteruddannelse, og især til første gruppe må den siges at være yderst relevant, da man får en fin indføring i de forskellige positioner."


Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen

Micki Sonne Kaa Sunesen, konsulent, Undervisningsministeriet

"Selv om denne bog henvender sig til lærere, så kan den læses med udbytte af alle, som på den ene eller anden måde arbejder med læring og dannelse. I bogen (som beskrives som en grundbog) præsenteres læseren for en bred vifte af læringsteorier. (...) Bogen trækker tråde tilbage i især psykologihistorien, men også frem til aktuelle tendenser og diskussioner. På den måde sættes indholdet fint i relief og bogen bliver derved meningsfuld og relevant. Jeg lærte selv en masse af at læse bogen. Særligt bogens del 3, synes jeg var spændende. Her sættes fx kognitive læringsteorier i forbindelse med dannelsesbegrebet. Jeg vil give bogen mine allerbedste anbefalinger med på vejen." 

Karsten Mellon, ph.d., lektor, Professionshøjskolen Absalon

"Her har vi en super god antologi! Den nye udgivelse, Elevens læring og dannelse, som er redigeret af Søren Pjengaard, er en relevant og velskrevet antologi. (...) Styrken er i særdeleshed de dygtige bidragydere, for eksempel Lene Tanggaard og Pjengaard selv, der alle er stærke forskere og formidlere af teori og praksis til lærere og ledere i folkeskolen og til studerende på professionshøjskoler. Bogen indeholder emner, som synes "glemt" i andre lignende bøger, så derfor er bogen også et frisk pust og relevant på læreruddannelsen. Jeg anvender selv bogen på læreruddannelsens modul Elevens læring og udvikling."

Varenr.: 7787
ISBN: 9788771606409
Udgave måned/år: 08/18
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?
Er du underviser?

Få et gratis pensumeksemplar af bogen.

 

Bestil nu