Godt i gang med co-teaching - sammen om alle elever

Kundernes anmeldelser
(0 anmeldelser)
Format: Bog
Sidetal: 132
Forfatter(e): Peter Andersen, Anne Brøndum Andersen, Bente Kjeldbjerg Bro Andersen, Signe Sass Bjørch, Jeppe Dørup, Marilyn Friend, Rasmus Godsk, Janne Hedegaard Hansen, Benedikte Holbæk, Jakob Møller og Karen Schmidt Poulsen
kr. 280,00
inkl. moms

Skoler, der arbejder med co-teaching, har som mål at øge alle elevers læring, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab. Samtidig gives der mulighed for at forbedre undervisningskvaliteten og skabe faglig stolthed.

Arbejdet med co-teaching kan dermed være med til at skabe en oplevelse af at arbejde meningsfuldt og passioneret med at bidrage til et formål, der er større end de enkelte involverede: Alle børns oplevelse af at høre til og udvikle sig fagligt.

Som flere af kapitlerne i denne bog understreger, kræver co-teaching nøje planlægning, systematik, vilje og målrettethed samt et velfungerende teamsamarbejde med fokus på alle elevers læring, trivsel og dannelse. Når co-teaching lykkes, gavner det til gengæld ikke bare den enkelte elev, men hele klassen. Det gavner ikke bare den enkelte professionelle, men hele teamet - og det gavner ikke bare det enkelte team, men hele skolen.

Smugkig i et af bogens kapitler

'Godt i gang med co-teaching henvender sig primært til lærere og ledere i folkeskolen. Antologiens ni kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. De fleste kapitler er velskrevne og lettilgængelige, også uden forhåndsviden. Som lærer og vejleder var min største læseoplevelse det indledende kapitel og kapitlerne med beskrivelser af konkrete praksisforløb med gode råd til læseren: Her tegnes et realistisk billede af fordele og faldgruber eksemplificeret gennem konkrete praksiseksempler, der kan hjælpe godt i gang med co-teaching. Derfor vil jeg anbefale bogen!' - Christina Krolmer, Folkeskolen
Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen

'Alt i alt en rigtig fin bog, som rummer gode bud på, hvordan praktikeren kan favne den store forskellighed i elevgruppen - og derved fremme inklusion i skolen.' - Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d., Nordic Learning - Research and education.

Sådan skriver anmelderne:
Christina Krolmer, Folkeskolen.dk

Godt i gang med co-teaching henvender sig primært til lærere og ledere i folkeskolen. Antologiens ni kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. De fleste kapitler er velskrevne og lettilgængelige, også uden forhåndsviden.


Som lærer og vejleder var min største læseoplevelse det indledende kapitel og kapitlerne med beskrivelser af konkrete praksisforløb med gode råd til læseren: Her tegnes et realistisk billede af fordele og faldgruber eksemplificeret gennem konkrete praksiseksempler, der kan hjælpe godt i gang med co-teaching. Derfor vil jeg anbefale bogen!

Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen

Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d., Nordic Learning - Research and education

Alt i alt en rigtig fin bog, som rummer gode bud på, hvordan praktikeren kan favne den store forskellighed i elevgruppen - og derved fremme inklusion i skolen.

Varenr.: 7982
ISBN: 9788771608311
Udgave måned/år: 10/18
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?