Didaktisk refleksion E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 111
Forfatter(e): Lea Lund
kr. 208,50
ekskl. moms
kr. 260,62
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Fra forskning i læreres læring og kompetenceudvikling ved vi, at lærere tager deres egne erfaringer som studerende med sig ud i klasserummene, og disse indlejrede erfaringer kan være svære at ændre. De erfaringer er så dybt indlejret kropsligt og tavst - ligesom det at køre på cykel - at det kan være svært at lave om på. Ved at give tid og plads til en særlig opmærksomhed på dette er det dog muligt at ændre på holdninger og handlinger til gavn for undervisningen. En sådan opmærksomhed bør skabes i et kollegialt læringsfællesskab, da man ved at arbejde med didaktisk opmærksomhed i et kollegialt læringsfællesskab kan udvikle et fælles sprog og en fælles optik på undervisningen og dermed skabe større bevidsthed om egne handlinger. Denne indsigt i praksis opnås ved at komme tæt på det, der foregår i klasserummene - for eksempel gennem observation af undervisningen og efterfølgende refleksiv dialog.

Denne bog understøtter udviklingen af en kollegial bevidsthed om læreres pædagogiske dømmekraft ved dels at give forskningsmæssigt belæg og indsigt, dels komme med konkrete bud og redskaber til at italesætte og arbejde med et didaktisk vokabular i et kollegialt læringsfællesskab. Bogen henvender sig til lærere, lærerkollegier og pædagogiske ledere, der ønsker at arbejde med lærerudvikling i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning.

Lea Lund er ph.d. i uddannelsesforskning, adjunkt i almendidaktik inden for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på Aarhus Universitet. Hun har i en årrække arbejdet med læreres kompetenceudvikling og undervisningsudvikling generelt. Er aktuelt forskningsleder på aktionslæringsprojekterne ROK-projektet (Relationskompetencer Og Klasseledelse i gymnasiet) og KLEO-projektet (Klasseledelse Og Erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne).

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Da undersøgelser har vist, at læreres tænke- og handlemåder er præget af mavefornemmelser og erfaringer fra egen skolegang, og er noget af det mange lærere baserer deres undervisning på, er det særdeles relevant og af stor betydning, at der fokuseres på den didaktiske refleksion for at sikre udvikling af undervisningen. Vi er her helt inde ved skolens kerne. Bogen er velskrevet og meget nem som lærer at identificere sig med. Formuleringen 'Den tavse erfaring' er meget rammende.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

Om serien Undervisning og læring - didaktik
Serien er et forsøg på at revitalisere den professionelle didaktiske dialog. Denne didaktiske dialog eller samtale om den pædagogiske praksis er central, idet hverken overordnede dannelsesidealer eller lister over, hvilken læringsmæssig effekt forskellige faktorer sandsynligvis har, fortæller, hvad man konkret kan gøre i den pædagogiske praksis. Didaktik er at fortolke og spejle mål op i formål – og det er at fortolke forskningsresultater i forhold til ens egen konkrete pædagogiske kontekst, og hvad man vil med sin undervisning. Didaktik omhandler overvejelser både over, hvad der skal læres, og over hvordan der skal undervises (metodik mv.).

'Didaktisk refleksion rammer for mig at se lige ind i hjertekuglen af lærerprofessionalitet – almendidaktisk set. Og bogen rammer dermed ind i det felt, som vores studerende skal prøves i, særligt når de afslutter deres pædagogiske fag.' - Anja Madsen Kvols, pædagogisk leder og programkoordinator i Forsknings- og udviklingscenter for evaluering og dokumentation, læreruddannelsen VIA.

'Det er en utrolig interessant bog, der sætter didaktisk refleksion i fokus. Det handler om at sætte ord på den tavse viden og gennem refleksion skabe et didaktisk vokabular i et kollegialt læringsfællesskab. Den bør indkøbes til enhver skole, der søger udvikling og optimering af lærernes didaktiske kompetencer, for herigennem at øge elevernes læring' - Bogoplevelsen.dk

'Jeg har brugt øvelserne fra bogen i en undervisningssession om didaktik med ca. 30 deltagere på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling på Aarhus Universitet. Hensigten med at benytte øvelse 1 fra Leas bog var at øge de studerendes bevidsthed om at arbejde med et pædagogisk fagligt belæg. Masteruddannelsen handler i høj grad om at bygge bro mellem teori og praksis. Studerende tager fortrinsvis en masteruddannelse for at opkvalificere deres professionelle praksis ud fra den nyeste viden fra forskning og teori. Idealet for undervisning på masteruddannelser er derfor en teoretisk baseret undervisning, der forholder sig til de studerendes praksisfelt for herigennem at perspektivere erfaringerne fra praksis ud fra den teori, der er i spil i undervisningen. Dette forhold gør det relevant at lade studerende reflektere over praksisnære problemstillinger og begrunde beslutninger i praksisfeltet teoretisk. Øvelsen bidrog således til at få blik for en måde at arbejde systematisk med at begrunde pædagogiske valg med pædagogisk belæg.' - Kristina Mariager-Anderson, lektor, Aarhus Universitet

'Didaktisk refleksion er en rigtig god og instruktiv bog, og det er en stor kvalitet, at den fremlægger konkrete og brugbare værktøjer… Rigtig god fornøjelse med refleksionerne – der er virkelig meget at hente.' - Kulturkapellet - Læs hele anmeldelsen her

'Lea Lund viser i sin bog ‘Didaktisk refleksion’, hvordan man med inspiration fra den sokratiske samtale, kan lære at arbejde med sine refleksioner og på denne måde både få afklaret, hvad det er for en viden, man lægger til grund for sine handlinger, og derved åbne for ændring af ens praksis. Der ligger et stort udviklingspotentiale i de fælles didaktiske refleksioner, hvor alle deltagere lærer noget gennem refleksionerne … Det kan kun gavne de elever, som vi med vores undervisning tjener.' – Ove Christensen, folkeskolen.dk

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-781-9
ISBN: 9788771607819
Udgave måned/år: 08/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?