Naturfag i et spændingsfelt

– Kritiske perspektiver på aktuelle tendenser
Format: Bog
Sidetal: 142
Forfatter(e): Steffen Elmose (Red.), Jette Reuss Schmidt, Lasse Riis Jensen, Therese Malene Nielsen, Marianne Hald, Niels Anders Illemann Petersen, Søren Rasmussen Mølgaard Lunde og Frank Storgaard
- 25%
kr. 224,50
kr. 168,37
ekskl. moms
kr. 280,62
kr. 210,46
inkl. moms

Naturfagene nyder stor interesse og bevågenhed både fra politisk hold og fra erhvervsliv og fonde i disse år, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem rundhåndede bevillinger til forskning og udvikling. Hvordan sikrer vi, at denne tendens ikke tilsidesætter den kritiske refleksion i forhold til, i hvilken retning naturfagene samt den naturfagsdidaktiske forskning bevæger sig? Forfatterne til denne antologi peger på en række indlysende spørgsmål, som bør stilles til de tendenser, der præger undervisningen i naturfag i dag:

  • Hvilken betydning får STEM-begrebet og fondsbevillinger på naturfagsundervisningen?
  • I hvilken grad hører teknologi og teknologiforståelse hjemme i skolens naturfagsundervisning?
  • Hvilken betydning har kravet om problemorienteret naturfagsundervisning?
  • Hvordan lever folkeskolen op til kravet om feltarbejde i naturfagene?
  • Hvordan harmonerer fagbeskrivelserne med hensynet til dybdelæring og forståelsesbaseret naturfaglig dannelse?
  • Hvordan tilgodeser fagbeskrivelserne det naturfaglige kompetencebegreb?
  • Hvordan sikrer pædagoguddannelsen, at børn tidligt introduceres til natur og science?

Bogen henvender sig primært til lærer- og pædagogstuderende i naturfag på bachelor- og kandidatuddannelser, til lærere og pædagoger på efter- og videreuddannelse samt til naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer.

Sådan skriver anmelderne:
Ole Haubo Christensen, Flkeskolen.dj

"Naturfag i et spændingsfelt – Kritiske perspektiver på aktuelle tendenser" er på den måde et vigtigt indspark til debatten om, i hvilken retning naturfagsundervisningen skal bevæge sig. Bogen er oplagt til naturfagsundervisning på lærer- og pædagoguddannelsen og i efter- og videreuddannelsessammenhænge.


Læs hele anmeldelsen her

DBC, Henrik Munch Jørgensen

Det er en både interessant og meget faglig velfunderet udgivelse, som dykker ned i nogle meget interessante problemstillinger. Bogen klæder læseren godt på til at begå sig i det naturfaglige spændingsfelt.

Varenr.: 8121
ISBN: 9788772341262
Udgave måned/år: 11/21

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?