Naturfag i et spændingsfelt

– Kritiske perspektiver på aktuelle tendenser
Format: Bog
Sidetal: 142
Forfatter(e): Steffen Elmose (Red.), Jette Reuss Schmidt, Lasse Riis Jensen, Therese Malene Nielsen, Marianne Hald, Niels Anders Illemann Petersen, Søren Rasmussen Mølgaard Lunde og Frank Storgaard
kr. 224,50
ekskl. moms
kr. 280,62
inkl. moms

Naturfagene nyder stor interesse og bevågenhed både fra politisk hold og fra erhvervsliv og fonde i disse år, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem rundhåndede bevillinger til forskning og udvikling. Hvordan sikrer vi, at denne tendens ikke tilsidesætter den kritiske refleksion i forhold til, i hvilken retning naturfagene samt den naturfagsdidaktiske forskning bevæger sig? Forfatterne til denne antologi peger på en række indlysende spørgsmål, som bør stilles til de tendenser, der præger undervisningen i naturfag i dag:

  • Hvilken betydning får STEM-begrebet og fondsbevillinger på naturfagsundervisningen?
  • I hvilken grad hører teknologi og teknologiforståelse hjemme i skolens naturfagsundervisning?
  • Hvilken betydning har kravet om problemorienteret naturfagsundervisning?
  • Hvordan lever folkeskolen op til kravet om feltarbejde i naturfagene?
  • Hvordan harmonerer fagbeskrivelserne med hensynet til dybdelæring og forståelsesbaseret naturfaglig dannelse?
  • Hvordan tilgodeser fagbeskrivelserne det naturfaglige kompetencebegreb?
  • Hvordan sikrer pædagoguddannelsen, at børn tidligt introduceres til natur og science?

Bogen henvender sig primært til lærer- og pædagogstuderende i naturfag på bachelor- og kandidatuddannelser, til lærere og pædagoger på efter- og videreuddannelse samt til naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer.

Sådan skriver anmelderne:
Ole Haubo Christensen, Flkeskolen.dj

"Naturfag i et spændingsfelt – Kritiske perspektiver på aktuelle tendenser" er på den måde et vigtigt indspark til debatten om, i hvilken retning naturfagsundervisningen skal bevæge sig. Bogen er oplagt til naturfagsundervisning på lærer- og pædagoguddannelsen og i efter- og videreuddannelsessammenhænge.


Læs hele anmeldelsen her

DBC, Henrik Munch Jørgensen

Det er en både interessant og meget faglig velfunderet udgivelse, som dykker ned i nogle meget interessante problemstillinger. Bogen klæder læseren godt på til at begå sig i det naturfaglige spændingsfelt.

Varenr.: 8121
ISBN: 9788772341262
Udgave måned/år: 11/21

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?