Den gode motivation

Format: Bog
Sidetal: 82
Forfatter(e): Lene Heckmann
kr. 202,50
ekskl. moms
kr. 253,12
inkl. moms

Mange elever kæmper stadig med manglende motivation, og alt for mange mistrives. Elevernes motivation er ikke kun et spørgsmål om, hvordan den påvirker deres læring og faglige resultater − og omvendt – det handler også om at være nysgerrig, ville lære nyt (også når det er vanskeligt) og have mod på livet − nu og i fremtiden. Som lærere kan vi ikke vente på, at eleverne ikke (længere) er motiverede, før vi gør noget. Det skal tænkes ind i den daglige undervisning, og der skal skabes et læringsmiljø, hvor eleverne er aktive, undervisningen er varieret, og elevernes behov for selvbestemmelse imødekommes.
Denne praksisnære bog er bygget op omkring tre psykologiske behov, som er afgørende for motivationen − autonomi og selvbestemmelse, kompetence og mestring, tilhørsforhold og samhørighed. Bogen tilbyder konkrete redskaber og tips til, hvordan man som lærer og pædagog i grundskolen kan sikre støtte til de tre psykologiske behov og herigennem arbejde med elevernes motivation. Redskaberne kan bruges på forskellige klassetrin og tilpasses efter behov og er udviklet, så de nemt kan kombineres med den almindelige undervisning.

Sådan skriver anmelderne:
Plenum, november 2023

”Den Gode Motivation” er et must for et lærerteam, hurtigt læst, let tilgængelig, har mange gode ideer til det videre arbejde og understøtter disse ideer med skemaer, i øvrigt også digitale, hvor man selv kan tilrette, hvis man ønsker."

Læsepædagogen

Den gode motivation er fysisk en lille bog med mange værktøjer og rig mulighed for pædagogiske diskussioner. Bogen bør inddrages på PLF-møder og teammøder samt genbesøges undervejs i forhold til konkrete prøvehandlinger. På alle skoler sidder umotiverede elever, og med Den gode motivation i hånden kan disse elever få en grad af autonomi, kompetence og samhørighed i deres skolehverdag.”


Læsepædagogen, maj 2023

Lektørudtalelse, DBC

Let tilgængelig bog, som kommer med konkrete og praktiske forslag til, hvordan man arbejder med motivation i den daglige undervisning. Særligt anvendelig for lærere og lærerstuderende.

Kulturkapellet, februar 2023

"Den gode motivation er en brugsbog, som er lige til at gå til for lærere, lærerteams og skoleledelser".

"Heckmanns bog kan være et godt og nyttigt værktøj, som man i det enkelte team og på den enkelte skole kan lade sig inspirere af og plukke i efter lokale behov og vurderinger".

Læs hele anmeldelsen her

Folkeskolen, februar 2023

"Motivation handler ikke kun om, hvordan de fagprofessionelle skaber mening i læring, men også om, hvordan man sikrer sig de fagprofessionelles egen arbejdsglæde og motivation. Ny bog gør det overskueligt for både børn og voksne at se på, hvad der skal til, hvis vi skal fremme trivsel og læring i skolen."
"Alt i alt en god bog, der kræver, at man læser den sammen med andre. Forandring og motivation sker altid i fællesskab."
Læs hele anmeldelsen her

Varenr.: 8186
ISBN: 9788772342597
Udgave måned/år: 01/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?