Praksisfaglighed i skolen

Format: Bog
Sidetal: 240
Forfatter(e): Karen Seierøe Barfod, Lene Storgaard Brok, Anders Stig Christensen, Line Møller Daugaard, Mikkel Hjorth, Claus Holm, Julie Borup Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Lise Tingleff Nielsen, Lars Qvortrup, Andreas Rasch-Christensen (red.), Lise Sattrup, Martin Krabbe Sillasen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Lene Tanggaard, Karen Wistoft og Winnie Østergaard
Nyhed
kr. 297,00
ekskl. moms
kr. 371,25
inkl. moms

Praksisfaglighed i skolen

Hvad er praksisfaglighed, og hvordan kan du som underviser integrere praksisfaglighed i din undervisning?

Praksisfaglighed kan ikke indrammes som et præcist didaktisk begreb, men forsøger at etablere en bedre balance mellem fagenes kundskaber og det levede liv. Fagligheden skal støtte, udfordre og motivere alle elever gennem en bedre balance mellem skolens boglige, praktiske og kreative indhold, hvilket vil sige en mere praktisk og konkret – og mindre stillesiddende undervisning.

Igennem alle antologiens kapitler får du som læser kendskab til inspirerende tilgange og konkrete metoder til at integrere praksisnære elementer med fokus på æstetiske, kropslige og praksis-musiske læreprocesser i undervisningen. Bogen kan dermed også fungere som inspirationsguide til at implementere praksisfaglighed i fagene.

Samtidig adresserer bogen også, hvorfor praksisfaglighed kommer til udtryk i politiske ambitioner, og den argumenterer overbevisende for praksisfaglighedens afgørende rolle i at fremme et dannelsesideal, der vil styrke fremtidige generationers deltagelsesmuligheder i samfundet. 

Sådan skriver anmelderne:
Specialpædagogisk månedsblad, december 2023

”En gedigen antologi med henvendelse til alle undervisere. Bogen er nærmest et alibi for de mere praksisbetonede aktiviteter i skolen. Hvert kapitel er med opsummering, refleksionsspørgsmål og litteraturliste. Bogen omhandler bl.a. de fire hovedargumenter for praksisfaglighed: Det læringspsykologiske argument. Det erfaringspædagogiske argument. Det værkstedspædagogiske argument. Det dannelsesmæssige argument. Desuden omtales kreativitet, projektbaseret undervisning samt de enkelte skolefags praksisfaglighed.”

Folkeskolen, Lisbeth Tolstrup, november 2023

Denne bog er et godt sted at blive klogere på begrebet og samtidig inspireret til egen undervisning.


(…) Blandt bogens særlige kvaliteter som både fagbog og inspirationsmateriale er diversiteten i tilgangene. Flere er inde om projektarbejdsformen, men også teknologiforståelse, sproglighed og spændet mellem traditionsbundne arbejdsformer udfordres i flere af teksterne. Dermed signalerer bogen en åbenhed i forhold til det at være et vedkommende bidrag til den igangværende debat, som langtfra er afsluttet.


Læs hele anmeldelsen

Varenr.: 8207
ISBN: 9788772343013
Udgave måned/år: 11/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?