Visuel støtte til alle børn

– en praktisk guide
Format: Bog
Sidetal: 126
Forfatter(e): Signe Søndergaard Baden
kr. 242,50
ekskl. moms
kr. 303,12
inkl. moms

Mange pædagoger, lærere og forældre fortæller om udfordringer og svingende trivsel hos de børn, de er sammen med i deres hver­dag. Ofte handler det om generelle udfordringer med eksempelvis koncentration, fleksibilitet og følelsesregulering i alle former for børnegrupper. Fagprofessionelle nævner blandt andet mere struk­tur, forudsigelighed og genkendelighed for børnene som et muligt svar. Men hvordan skaber man struktur og forudsigelighed, når der er 20 børn på stuen eller 28 elever i klassen – alle med forskellige interesser, behov og færdigheder?

Visuel støtte kan hjælpe med at skabe struktur, det kan hjælpe børn med at indlære forskellige færdigheder, og det kan give mere over­skud til læring og udvikling ved at skabe en forudsigelig og kendt ramme. Det kan fx være gennem visuelle timer-ure, piktogrammer, belønningsskemaer eller visuelle redskaber til samtaler.

Denne bog introducerer til, hvad visuel støtte er, og hvordan det kan bruges i praksis. Bogen præsenterer forskellige visuelle støtteredska­ber til brug i almene børnegrupper og giver praktiske eksempler på, hvordan man kan skabe struktur og forudsigelighed for børn og gøre aktiviteter i hverdagen mere genkendelige. Redskaberne kan anven­des i dagtilbud, indskolingen og på mellemtrinnet og er relevante for arbejdet med alle børn – også børn uden diagnoser eller særlige behov.

Bogen henvender sig primært til voksne, der arbejder med børn i alderen 3-12 år. Det være sig pædagoger, lærere, inklusions- eller trivselsvejledere eller andre, der arbejder med børn. Den kan også bruges som inspiration og opslagsværk i den daglige rådgivning for PPR-psykologer, familievejledere eller konsulenter.

Sådan skriver anmelderne:
Tidsskriftet Specialpædagogik

"Visuel støtte til alle børn" er en velskreven, inspirerende og informativ læseoplevelse, der leverer værdifulde indsigter og praktiske redskaber til at støtte børns udvikling. Signes passion for emnet skinner igennem, og hendes evne til at formidle på en let og forståelig måde gør denne bog til en kilde til inspiration og vejledning for lærere, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn. ”Når bare man ved, hvad man skal gøre”, det inspirerer og hjælper denne ”manual” med.


Anne Marie Dahlstrøm, Tidsskriftet Specialpædagogik, december 2023

Folkeskolen, Pia Weise Pedersen, oktober 2023

Visuel støtte til alle børn af Signe Søndergaard Baden, er en indsigt fuld og velskrevet guide. Bogen fungerer som en udmærket hjælp til pædagoger, lærere og forældre, så de kan komme videre i hverdagen med de udfordringer, vi møder. 

Læs hele anmeldelsen

Boy Olesen, Materialevurdering, DBC

En rigtig god og velskrevet bog, der har sin styrke i at være meget konkret. Der er løbende gennem bogen indsat eksempelbokse og bokse med refleksionsspørgsmål, og det er værd at fremhæve at der slutteligt i bogen er indsat et register over alle eksemplerne fra bogen, der giver en god mulighed for overblik. Bogen er velegnet som opslagsbog for PPR-psykologer, familievejledere og konsulenter. 

Folkeskolen, Henrik Stanek

Sådan bruger du visuel støtte til alle børn


Piktogrammer kan hjælpe elever til at få overblik over, hvad de skal her og nu, og hvad der venter bagefter. Det kan skabe ro og koncentration i klassen, viser ny bog. Se her, hvad der skal til for at få succes med visuel støtte.


Folkeskolen, september 2023


Læs interviewet med Signe Baden i Folkeskolen

Folkeskolen, september 2023

Skab struktur, forudsigelighed og genkendelighed med visuel støtte. Sådan lyder mantraet, når lærere skal have bugt med uro, konflikter og virvar blandt eleverne. Men hvordan gør man? PPR-psykolog Signe Baden har skrevet en bog med konkrete anvisninger.
Læs hele artiklen her

Fagbladet Skolestart

Vi bliver ofte anbefalet at skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed i børnehaveklassen. Et værktøj er visuel støtte og bogen her er en beskrivende og overskuelig manual til dig, som er ny på dette felt. PPR-psykolog Signe Søndergaard Baden præsenterer her fire visuelle støtteredskaber og anvendelsesmuligheder; timer-ure, piktogrammer, belønningsskemaer og visuelle redskaber til samtaler med børn.”


Fagbladet Skolestart, august 2023

Varenr.: 8200
ISBN: 9788772342931
Udgave måned/år: 07/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?