Visuel støtte til alle børn

– en praktisk guide
Format: Bog
Sidetal: 126
Forfatter(e): Signe Søndergaard Baden
Nyhed
kr. 230,00
ekskl. moms
kr. 287,50
inkl. moms

Mange pædagoger, lærere og forældre fortæller om udfordringer og svingende trivsel hos de børn, de er sammen med i deres hver­dag. Ofte handler det om generelle udfordringer med eksempelvis koncentration, fleksibilitet og følelsesregulering i alle former for børnegrupper. Fagprofessionelle nævner blandt andet mere struk­tur, forudsigelighed og genkendelighed for børnene som et muligt svar. Men hvordan skaber man struktur og forudsigelighed, når der er 20 børn på stuen eller 28 elever i klassen – alle med forskellige interesser, behov og færdigheder?

Visuel støtte kan hjælpe med at skabe struktur, det kan hjælpe børn med at indlære forskellige færdigheder, og det kan give mere over­skud til læring og udvikling ved at skabe en forudsigelig og kendt ramme. Det kan fx være gennem visuelle timer-ure, piktogrammer, belønningsskemaer eller visuelle redskaber til samtaler.

Denne bog introducerer til, hvad visuel støtte er, og hvordan det kan bruges i praksis. Bogen præsenterer forskellige visuelle støtteredska­ber til brug i almene børnegrupper og giver praktiske eksempler på, hvordan man kan skabe struktur og forudsigelighed for børn og gøre aktiviteter i hverdagen mere genkendelige. Redskaberne kan anven­des i dagtilbud, indskolingen og på mellemtrinnet og er relevante for arbejdet med alle børn – også børn uden diagnoser eller særlige behov.

Bogen henvender sig primært til voksne, der arbejder med børn i alderen 3-12 år. Det være sig pædagoger, lærere, inklusions- eller trivselsvejledere eller andre, der arbejder med børn. Den kan også bruges som inspiration og opslagsværk i den daglige rådgivning for PPR-psykologer, familievejledere eller konsulenter.

Sådan skriver anmelderne:
Folkeskolen, september 2023

Skab struktur, forudsigelighed og genkendelighed med visuel støtte. Sådan lyder mantraet, når lærere skal have bugt med uro, konflikter og virvar blandt eleverne. Men hvordan gør man? PPR-psykolog Signe Baden har skrevet en bog med konkrete anvisninger.
Læs hele artiklen her

Fagbladet Skolestart

Vi bliver ofte anbefalet at skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed i børnehaveklassen. Et værktøj er visuel støtte og bogen her er en beskrivende og overskuelig manual til dig, som er ny på dette felt. PPR-psykolog Signe Søndergaard Baden præsenterer her fire visuelle støtteredskaber og anvendelsesmuligheder; timer-ure, piktogrammer, belønningsskemaer og visuelle redskaber til samtaler med børn.”


Fagbladet Skolestart, august 2023

Varenr.: 8200
ISBN: 9788772342931
Udgave måned/år: 07/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?