Pædagogens grundfaglighed

Format: Bog
Sidetal: 300
Forfatter(e): Ekstern redaktion: Ida Kornerup og Torben Næsby Lars Qvortrup, Preben Olund Kirkegaard, Kirsten Hyldahl, Pernille Frandsen, Ida Kornerup, Mimi Petersen, Üzeyir Tireli, Stine Thidemann FAber, Ana Lisa Valente, Ole Henrik Hansen, Tanja Miller, Margit Margrethe Nielsen, Kim Jerg, Kaare Werner Nielsen, Kira Saabye Christensen og Torben Næsby
kr. 367,00
ekskl. moms
kr. 458,75
inkl. moms

Pædagogens grundfaglighed – grundbog til pædagoguddannelsen er et forskningsinformeret, litterært bidrag ind i de kompetencemål, der er opstillet for uddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de pointer og vidensområder, kapitlerne berører. Dette kan gøres ved hjælp af bogens tilhørende hjemmeside, hvor der til hvert kapitel findes forslag til læsernes efterfølgende selvaktivitet.

Forslag til selvaktivitet – individuelt og i grupper – findes på bogens hjemmeside: www.dafolo.dk/profpædagog

Bogen er inddelt i dele efter grundfaglighedens kompetenceområder. Hver del består af en række kapitler, der indledningsvist giver en generel beskrivelse af viden inden for et specifikt tema (”hvad ved vi om dette tema?”) samt peger på erfaringer med handlemuligheder, metode og didaktik i forhold til pædagogisk arbejde generelt. Sidste del af hvert kapitel giver eksempler fra praksis, og mange kapitler har anvisninger på, hvordan pædagogen kan bruge den fremstillede viden i praksis.

Bogens indhold:

Del 1: Uddannelse og dannelse
 • 1. Den moderne pædagog – dannelse, relevans og autoritet (Lars Qvortrup)

 • 2. Den studerendes selvaktivitet – når kommunikation om læring bliver det vigtigste (Preben Olund Kirkegaard og Kirsten Hyldahl)

 • 3. Reference- og studiemetodik – biblioteket som platform (Pernille Frandsen)


Del 2: Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • 4. Kvalitet i pædagogisk praksis (Torben Næsby)

 • 5. Børns læring – et interaktionistisk perspektiv (Torben Næsby)

 • 6. Neuropædagogik – neuroner og relationer (Anni Mortensen)


Del 3: Profession og samfund
 • 7. Børns rettigheder og medborgerskabsdannelse (Ida Kornerup og Mimi Petersen)

 • 8. Unge, uddannelse og netværk (Üzeyir Tireli)

 • 9. Køn i pædagogisk praksis (Stine Thidemann Faber og Ana Lisa Valente)


Del 4: Pædagogens praksis
 • 10. Didaktik i dagtilbud (Ole Henrik Hansen)

 • 11. Målsætning, dokumentation og evaluering (Tanja Miller og Margit Margrethe Nielsen)

 • 12. Improvisation i et pædagogfagligt perspektiv (Kim Jerg og Kaare Werner Nielsen)

 • 13. Kvalitative observationer som metode – om at undersøge pædagogisk praksis med fokus på deltagelse, interaktioner og sammenhænge (Kira Saabye
  Christensen og Ida Kornerup)


Se bogens indholdsfortegnelse

Se bogens indledning

Ekstern redaktion
Ida Kornerup er lektor og cand.pæd. i almen pædagogik og didaktik. Ida har en ph.d. i uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet og er ansat i forskningsprogrammet Læring og Didaktik, UCC, hvor hun blandt andet forsker i børns læring og udvikling af læringsmiljøer.

Torben Næsby er lektor på pædagoguddannelsen ved University College Nordjylland. Han er uddannet pædagog og cand.mag. i psykologi og pædagogik og har en ph.d. i kvalitet i dagtilbud (LSP, Aalborg Universitet).
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7404
ISBN: 9788771600162
Udgave måned/år: 08/14
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?