Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber

Format: Bog
Sidetal: 208
Forfatter(e): Malene Ringvad, Henrik Fenger Lynggaard og Frank Jensen
kr. 256,50
ekskl. moms
kr. 320,62
inkl. moms

Faglig ledelse i skolen er i dag et højaktuelt anliggende, for aldrig har der været så meget pres på underviserne for at løfte elevernes læringsudbytte og på samme tid skabe læringsmiljøer, der inkluderer alle elever. Og aldrig har vi haft så meget tilgængelig forskning i skoleledelse, der påviser, at lederne får størst indflydelse på elevernes læring og trivsel gennem et struktureret og målrettet arbejde med fælles didaktisk refleksion blandt underviserne og videndeling om, hvad der virker i undervisningen.

Faglig ledelse er derfor den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen - selvom det ofte er den disciplin, der kommer sidst i en travl hverdag, hvor alt for mange driftsopgaver trækker lederne væk fra undervisningen.

Denne bog er den anden i en serie med korte praksisnære udgivelser om faglig ledelse i skolen, og den handler om, hvordan ledere meget specifikt kan befordre og facilitere de professionelle samarbejdsfora på skolen. Udviklingen af et fælles læringssyn og nogle fælles praksisteorier er grundlæggende forudsætninger for samarbejdet i et professionelt læringsfællesskab, og målet er at opbygge professionelle læringsfællesskaber overalt på skolen, hvor der kan arbejdes selvstændigt - herunder at ledelsen selv arbejder som professionelt læringsfællesskab.

OBS: Der mangler desværre en henvisning på side 9 i definitionen af professionelle læringsfællesskaber. Definitionen er citeret fra side 21 i Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber, Mads Brandsen (red.) Dafolo 2019

Sådan skriver anmelderne:
Christina Hostrup, Folkeskolen

Bogen henvender sig primært til skolens ledere og vejledere og til konsulenter og andre, der interesserer sig for, hvordan man kan arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber i skolen. Den er velskrevet, gennemarbejdet og nem at gå til. Jeg kan varmt anbefale den, hvis man søger hjælp og inspiration til faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber. 

Dansk BiblioteksCenter

"Det er en både god, velstruktureret og yderst praksisnær udgivelse, som giver skoleledere god inspiration samt relevante værktøjer til at kunne skabe professionelle læringsfællesskaber.

Anbefales til skolelederens hylde samt til brug ved uddannelse og efteruddannelse af skoleledere".

- Henrik Munch Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter

Varenr.: 8076
ISBN: 9788772340128
Udgave måned/år: 11/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?