Færre forandringer, flere forbedringer

Format: Bog
Sidetal: 162
Forfatter(e): Viviane Robinson
kr. 208,50
ekskl. moms
kr. 260,62
inkl. moms

Det er på tide, at vi holder op med at tale om forandring og fokuserer på den langt mere ambitiøse målsætning om at skabe forbedring. I denne bog stiller Viviane Robinson skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt vores forandringsbestræbelser i skolen medfører forbedringer for eleverne - eller om de slet og ret ender med blot at være forandringer.

I bogen udfolder Robinson, hvordan ledelse af forbedring bedst kan ske gennem inddragelse af deltagernes handlingsteorier. Gennem en model i fire faser viser hun, hvordan dette kan gøres. Samtidig illustrerer hun med en række konkrete eksempler fra praksis, hvordan lederen kan anvende en inddragende tilgang via konstruktive problemsamtaler.

Bogen er en praktisk håndsrækning til, hvordan forvaltnings- og skoleledere kan få mere ud af forandringsprocesserne, så de planlagte forandringer finder sted knap så ofte, men med større succes til følge.

Serien Ledelse ligetil sætter igennem en række praksisrettede udgivelser fokus på bedst muligt at klæde den praktiserende skole- og underviserleder på til at varetage den daglige ledelsesopgave og de problematikker og overvejelser, der måtte være i forlængelse af denne. Korte og konkrete, hurtigt læst og lette at implementere i en travl praksis. Serien udgives i samarbejde med Skolelederforeningen.

 

Sådan skriver anmelderne:
Plenum

Bogen anbefales varmt til læsning og anvendelse i ledelsesarbejdet med forbedringer for vores børn og unge i skolen!

Thomas Binderup, PhD studerende ved Aarhus Universitet, Master in Educational Sociology, Diplom i ledelse, tidligere chefkonsulent ved Børn og Unge, Herning Kommune.

Viviane Robinson har skrevet en lille, men fed bog, hvor hun efterlyser færre forandringer, men flere forbedringer. (...) Jeg har læst bogen som en opfordring til topledere om at gå i dialog med de "forandringsagenter"(som konsulenter eller skoleledere), der skal stå for forandringsarbejdet.


Bogen kunne godt være et punkt på et skoleledermøde, under et punkt om at "'inddrage" frem for at "tilsidesætte."

Karen Porsborg Nielsen, Folkeskolen.dk

Denne bog rammer plet i skolens store problem med utallige forandringer, som i mange tilfælde føles mere som forstyrrelser og belastninger for mange af de involverede parter. (...) Bogen bør være pligtlæsning for enhver politiker, der beskæftiger sig med skolespørgsmål, og for skoleledere, der kæmper med problematikken om for mange bolde i luften og for lidt tid til pædagogikken. Nem lille bog i det ydre, men i det indre en sværvægter.


Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen

Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

En meget vigtig bog, der har fokus på den store forskningsbaserede viden, der i dag er til rådighed. På en god måde påpeger bogen, at megen ny viden er generaliseret viden, der kommer til at virke som handlingstvang og dermed er løsrevet fra konteksten med det resultat, at det ikke nødvendigvis skaber forbedringer for eleverne.


Bogen har et meget behageligt lommeformat, man kunne næsten kalde den en slags "ledelsesbibel", der altid burde være i lederens lomme. Bogen er formuleret i et let tilgængeligt sprog med gode og overskuelige afsnitsinddelinger.

Michael Ahrentz, tværkommunal projektleder, PLF-Nord, og konsulent i Hjørring Kommune

Færre forandringer, flere forbedringer indeholder præcise tegn på god ledelse suppleret med konkrete redskaber og moralske overvejelser med fokus på, hvorledes ledere af ledere bedst kan understøtte elevernes læring og trivsel.


Viviane Robinson sætter hermed en tydelig retning for ledere af ledere med fokus på at rette opmærksomheden mod forandringer, der forbedrer elevernes læring og trivsel. En tydelig retning, som Viviane Robinson rammesætter med teori, som omsættes til praksis gennem konkrete fortællinger om dialogbaseret kompetenceudvikling af ledere af medarbejdere centreret om et forpligtende fælles fokus på øget kvalitet i undervisningen.

Varenr.: 7862
ISBN: 9788771607413
Udgave måned/år: 06/18
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?