Folkeskoleloven med kommentarer - 19. udgave

Format: Bog
Sidetal: 392
Forfatter(e): Svend Erik Gertz
- 25%
kr. 348,00
kr. 261,00
ekskl. moms
kr. 435,00
kr. 326,25
inkl. moms

Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 19. udgave.

Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 18. udgave indeholder bogen lovændringerne fra folketingsårene 2019-20, 2020-21 og 2021-22.

Lovændringerne indebærer bl.a. en midlertidig forlængelse af de hidtidige frihedsgrader til håndtering af covid-19, herunder konvertering af hele den understøttende undervisning til andre aktiviteter. Der indføres desuden mulighed for at tilrettelægge en mindre del af undervisningen som fjernundervisning. Børne- og undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte særlige regler for undervisningen af ukrainske børn og unge, og kommunalbestyrelsen får mulighed for at henvise ukrainske børn og unge til en anden kommunes skoler og andre skoleformer, herunder frie grundskoler.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest, der er et nyt lineært testsystem, skal iværksættes fra skoleåret 2026/27. I overgangsperioden fra skoleåret 2022/23 bliver de hidtidige adaptive test ændret til lineære test, hvor eleverne får de samme opgaver. Forældre får adgang til opgaveformuleringerne og deres barns svar på opgaverne i de lineære test. Forældre får også et retskrav på, at deres barn én gang på 1. klassetrin får foretaget en risikotest for ordblindhed. Elevplaner erstattes af en meddelelsesbog, der skal understøtte og kvalificere dialogen mellem skole og hjem. Kvalitetsrapporterne erstattes af en årlig skoleudviklingssamtale mellem kommune og skoler.        

Hovedafsnittet indeholder uændret lovens ordlyd, mens kommentarerne er udformet ud fra forarbejderne til de enkelte lovbestemmelser. Hertil kommer en fyldig beskrivelse af folkeskoleloven fra 1993, de seneste 10 års lovændringer samt et stikordsregister, der hurtigt leder frem til de relevante oplysninger.

Bogen, der er en uvurderlig kilde til forståelse af folkeskoleforhold, er især målrettet til skoleledere, skolekonsulenter, tillidsrepræsentanter, kommunale og regionale skolemyndigheder samt skolebestyrelser. 

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: kf7922-9
ISBN: 9788772342467
Udgave måned/år: 09/22
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?