Det vi ved om omsorg og læring

Format: Bog
Sidetal: 75
Forfatter(e): Stig Broström og Anders Skriver Jensen
kr. 211,50
ekskl. moms
kr. 264,38
inkl. moms

I denne bog argumenterer Stig Broström og Anders Skriver Jensen for, at begreberne omsorg og læring ikke er hinan­dens modsætninger, tværtimod. Det ene betinger det andet, og tilsammen udgør de en helhed. Bogen kredser om spørgsmålet: Hvordan kan pædagogisk personale i dagtilbud forstå og praktisere pædagogik, hvor omsorg og læring ses som en enhed?
Bogen giver dig, der arbejder i dagpleje, vuggestue eller børnehave, inspiration til at arbejde med omsorg og læring i praksis. Du får en opdateret, forskningsbaseret forståelse af de centrale begreber omsorg og læring og idéer til, hvordan du kan udvikle, dokumentere og planlægge din pædagogiske praksis med blik for at inkludere både omsorg og læring.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8181
ISBN: 9788772342481
Udgave måned/år: 04/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?