Sampraksis

– Kollaborativ udvikling af dagtilbud
Format: Bog
Sidetal: 92
Forfatter(e): Micki Sonne Kaa Sunesen
kr. 213,50
ekskl. moms
kr. 266,88
inkl. moms

Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde lærer de professionelle sammen og udvikler deres fælles praksis, så dagtilbuddet kan sætte en bedre ramme for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Arbejdet med kvalitetsudvikling styrkes gennem sampraksis, der hjælper til at bringe medarbejdernes samlede kompetencer i spil og gør, at man som gruppe arbejder bedre sammen, løfter hinanden, kvalificerer hinandens arbejde og herigennem øger børnenes muligheder for at lære og deltage.

I bogen præsenteres du for seks organiseringsformer, som hjælper med at strukturere samarbejdet om udvikling af fælles praksis og aftaler om form, indhold og roller: stationsorganisering, parallelorganisering, fællesorganisering, mange/få-organisering, en leder – en observerer og en leder – en assisterer. Når de professionelle er bevidste om rollefordelingen og bliver i deres roller, giver det nærvær i aktiviteter, og det skaber større ro og tryghed for børn og voksne, når det er afklaret, hvem der har ansvaret for hvad. Samarbejdsmetoderne er også kendt fra co-teaching, men tilpasset en dagtilbudskontekst, og kan bruges i planlægningen af enkelte aktiviteter og som serier i dags- eller ugeplanlægning.

Sampraksis – kollaborativ udvikling af dagtilbud er relevant for pædagoger og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, som samarbejder med dagtilbud, samt for studerende og undervisere på pædagoguddannelsen.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8191
ISBN: 9788772342689
Udgave måned/år: 05/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?