Den kritiske leder

Format: Bog
Sidetal: 184
Forfatter(e): Karsten Mellon (red.) Tanja Holmegaard Bjørn, David Cooperrider, Kenneth J. Gergen, Jørgen Gleerup, Christian Tang Lystbæk, Lejf Moos, Justine Grønbæk Pors, Betina Wolfgang Rennison, Ralph D. Stacey og Steen Visholm
kr. 352,00
ekskl. moms
kr. 440,00
inkl. moms

'Glæd dig til bogen [...] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og bør gøres anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være essensen af en nyfortolkning af kritikbegrebet, som denne bog inspirerer til at udvikle.' - Professor Lene Tanggaard

Det er sund fornuft at forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der kan være brug for at gå nye veje, og det kan være nødvendigt at se egne og andres antagelser og handlinger efter i sømmene. At forholde sig refleksivt og kritisk - at kunne gå distancen i moderne ledelse - det er essensen ved den kritiske leder.

Hensigten med denne antologis 11 artikler er at tilbyde ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder. De internationale og danske bidrag tilbyder en bred vifte af forståelser af det at være en kritisk leder. Artiklerne forholder sig kritisk til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer i stedet til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk an, end der måske har været tradition for. Målgruppen er ledere og derudover studerende på forskellige ledelsesuddannelser herunder diplom- og masteruddannelser i ledelse.

Bogen er redigeret af Karsten Mellon, lektor ved University College Sjælland, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet og ekstern lektor ved Syddansk Universitet. Desuden har han en cand.mag. i pædagogik, en master i organisationspsykologi og en diplom i ledelse.

Bogens forfattere er Tanja Holmegaard Bjørn, David Cooperrider, Kenneth J. Gergen, Jørgen Gleerup, Christian Tang Lystbæk, Karsten Mellon (red.), Lejf Moos, Justine Grønbæk Pors, Betina Wolfgang Rennison, Ralph D. Stacey og Steen Visholm.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Konkluderende en udmærket bog med diskussion af flere moderne ledelsesmuligheder'
Læs hele anmeldelsen fra Bogvægten

'... bogen formår faktisk at balancere de to elementer, nemlig på den ene side at påpege uhensigtsmæssighederne ved nogle [ledelses]tilgange og på den anden side at foreslå alternative måder at anskue ledelse … Men hvem der egentlig rammer rigtigt eller forkert, er måske ikke så interessant i den store sammenhæng. Vigtigere er nok opretholdelsen af den konstante undersøgelse af ledelsesfeltets univers. Og den rolle udfylder Den kritiske leder glimrende.' - Inside Business
Læs hele anmeldelsen fra Inside Business

'Jeg følte flere gange, at en artikel netop tog fat i nogle af de problemstillinger, der præger min hverdag. Interessant nok forholder bogen sig også kritisk til vores syn på kritik, hvilket er med til at understøtte et mere nuanceret billede af de ledelsesmæssige muligheder, der ligger i kritikken … Bogen er let at gå til, og artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden, hvilket også betyder at det er nemt at genlæse netop den del, som du som leder har brug for lige nu. Desuden vil de kunne danne grundlag for gode diskussioner i ledelsesteamet.' - Tove Seligmann, Gilbjergskolen
Læs hele anmeldelsen i Plenum (s. 62)
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7675
ISBN: 9788771604184
Udgave måned/år: 04/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?