Faglig ledelse gennem læringsåbne samtaler E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 112
Forfatter(e): Malene Ringvad
kr. 176,00
ekskl. moms
kr. 220,00
inkl. moms

Denne bog er en E-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Faglig ledelse har mange navne i skolen, blandt andet pædagogisk ledelse, elevcentreret ledelse, læringsledelse og undervisningsledelse - fælles for dem er, at de retter ledelsesblikket mod kerneydelsen. Faglig ledelse i skolen er i dag et højaktuelt anliggende, for aldrig har der været så meget pres på underviserne for at løfte elevernes læringsudbytte og på samme tid skabe læringsmiljøer, der inkluderer alle elever. Og aldrig vi haft så meget tilgængelig forskning i skoleledelse, der temmelig enslydende påviser, at lederne får størst indflydelse på elevernes læring og trivsel gennem et struktureret og målrettet arbejde med undervisernes didaktiske refleksion og videndelingom, hvad der virker i undervisningen.

Faglig ledelse er derfor den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen - selvom det ofte er den disciplin, der kommer sidst i en travl hverdag, hvor alt for mange driftsopgaver trækker lederne væk fra undervisningen.

Denne bog er den første i en serie med korte og praksisnære udgivelser om faglig ledelse i skolen, og den fokuserer på aktørernes praksisteorier som det grundlæggende ledelsesværktøj, der søger ind til det faglige rationale bag professionelle handlinger. Her introduceres til læringsåbne samtaler som en ramme for nysgerrige og respektfulde undersøgelser af praksisteorier, og der gives en række eksempler til inspiration og drøftelse i ledelsesteamet.

Læs et uddrag af bogen.

Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelse, Dansk bibliotekscenter

Her pointeres vigtigheden af den faglige ledelse i skolen, lederne opfordres oven i købet til at lægge opgaver tilbage i forvaltningerne, hvis de ikke kan bruge 50% af deres tid på arbejdet med faglig ledelse. En vigtig bog med god inspiration til skoleledelserne.

Christina Hostrup, Folkeskolen.dk

Jeg er vild med bogens lettilgængelige sprog og meget konkrete praksiseksempler. Den er simpelthen nem både at forstå og at gå til. Bogen henvender sig til ledelsesteam og vejledere i skolen, og jeg kan varmt anbefale bogen. Det er bare med at komme i gang, hvis man har brug for inspiration til, hvordan man helt konkret kan bedrive faglig ledelse, hvordan man kan italesætte skolens eksisterende praksis og på den baggrund skabe et fælles afsæt for pædagogikken, så elevernes læring og udvikling kommer i centrum.

Varenr.: 7234-058-6
ISBN: 9788772340586
Udgave måned/år: 11/19

Malene Ringvad er selvstændig skolelederkonsulent og supervisor på skoler og uddannelser, og hun er indehaver af konsulentfirmaet Ringvad - ledelse og læring, se mere på www.ringvad.com

Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?