Talent i skolen E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer
kr. 223,00
ekskl. moms
kr. 278,75
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Udvikling fra begavelse til talent starter ved fødslen, og nyere forskning viser, at talent kan øges eller mindskes over tid, samt at de relationer, som velbegavede og talentfulde børn indgår i, har stor betydning for opretholdelse af erhvervede talenter. Skolen er derfor en vigtig arena for udvikling af de talentfulde børn. Forskning viser endvidere, at mange af de særligt begavede børn har brug for flere udfordringer end deres kammerater i almindelighed. Samtidig repræsenterer mange af dem et uudnyttet potentiale, der kan medvirke til at opfylde politikernes målsætning om, at danske elever skal blive blandt verdens bedste. Men hvordan støtter skolen op om de særligt begavede elever? Og på hvilken måde kan den enkelte lærer tilgodese de talentfulde børn i undervisningen?

Talent i skolen – identifikation, undervisning og udvikling inddrager den nyeste danske og internationale pædagogiske forskning inden for talentpleje og byder ind med initiativer, der kan støtte op om de særligt begavede børn. Gennem konkrete cases og introduktion af begrebet til ”Potentialeorienteret undervisningsdifferentiering” får læreren inspiration til planlægning og undervisning af fagligt indhold, der også udfordrer de særligt begavede børn. Endelig præsenteres en praksisnær ramme for identifikation og beskrivelse af børn, der antages at have særlige talenter eller forudsætninger og forslag til, hvordan man kan sikre, at talentudvikling fortsat finder sted.

Poul Nissen
Læreruddannet, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, lektor i klinisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet disputats om behandling af børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til mere en hundrede bøger og artikler om
psykologiske og pædagogiske emner. I de seneste år har han bl.a. arbejdet med effektforskning i forbindelse med unge kriminelle, børn på behandlingshjem, specialundervisning og velbegavede børn.

Ole Kyed
Læreruddannet og cand.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Ole Kyed har arbejdet som skolepsykolog gennem 30 år. Bl.a. som souschef ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby. Han har autorisation som psykolog og specialist- og supervisorgodkendelse i
pædagogisk psykologi og psykoterapi. Gennem privat praksis og bestyrelsespost i bl.a. Pædagogiske Psykologers Forening har han i en årrække haft interesse for særligt intelligente børn. Har skrevet flere faglige artikler og bøger om børn med særlige forudsætninger og særlige behov.

Kirsten Baltzer
Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet indtil 2006 og herefter ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Kirsten Baltzer er uddannet lærer og cand.pæd.psych. og har skrevet ph.d.-afhandling om psykologisk forståelse af børns matematikudvikling. Siden 1995 har hun bl.a. forsket i området undervisning af børn med særlige forudsætninger og talentudvikling.

Sådan skriver anmelderne:
Magasinet Danske Kommuner

Forfatterne gør op med gamle fordomme og beskriver begreber som intelligens, begavelse og talentudvikling, og de giver gode eksempler på undervisningsdifferentiering, på holddannelse og på oprettelse af talentklasser (...) bogen er et vægtigt bidrag til den helt nødvendige ændring af kulturen i folkeskolen, hvis Danmark fortsat skal have en folkeskole i verdensklasse.

folkeskolen.dk

Jeg kan godt lide, at bogen indeholder mange cases, der kan give læreren inspiration til planlægning af en undervisning, der udfordrer særligt begavede børn. Det er et stærkt materiale til læreren, der ønsker at arbejde med talentudvikling. Bogen er en øjenåbner, og den kan være med til at starte en debat på lærerværelset.

Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Denne bog om talent i skolen rammer lige ned i den politiske og pædagogiske debat om de begavede børn i skolerne, som ikke får de udfordringer de har behov for (…) Interessant og aktuelt pædagogisk indspark i den pædagogiske debat om undervisning af særligt begavede børn. En bog som kan inspirere mange undervisere til at reflektere over egen praksis.

Varenr.: 7160-434-4
ISBN: 9788771604344
Udgave måned/år: 03/11
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?