Aktiv med tegn - elevens bog

Format: Elevmateriale
Sidetal: 48
Forfatter(e): Emilie Fauerskov
kr. 76,00
ekskl. moms
kr. 95,00
inkl. moms

Minimumskøb: 10 stk.

Dette er et elevhæfte.

Aktiv med tegn til mellemtrinnet kombinerer traditionel grammatiktræning med et mere bevægelsesorienteret element. Materialet består af et individuelt elevhæfte, en lærervejledning og en hjemmeside med dokumenter til fri afbenyttelse. Materialet er bygget op omkring basale områder inden for tegnsætning, og de basale regler gennemgås inden for udvalgte områder.

I kombination med elevernes eget individuelle arbejde i elevhæftet er der mulighed for, at eleverne arbejder videre med at konsolidere deres nyerhvervede viden i fællesskab med deres klassekammerater - i bevægelsesorienterede aktiviteter. Det aktive element er for mange elever et kærkomment afbræk fra den mere traditionelle undervisning.

En funktionel tilgang til grammatik drejer sig på mange måder om at give mulighed for at se grammatikkens struktur som noget, der udfylder en funktion på flere sproglige planer. Aktiv med tegn sammenholder grammatikkens struktur som et sæt af faste regler på den ene side og giver på den anden mulighed for en legende tilgang til den funktionelle grammatik. Her gives eleverne mulighed for at være aktive i tilegnelsen af deres nye grammatiske viden. Det funktionelle i denne sammenhæng handler således ikke blot om at sætte grammatikken ind i en form, hvor de forskellige områder bliver nedslag i et større hele, men også om at give eleverne nogle basale redskaber til at udvide deres forståelse af grammatik og sproget som sådan. De didaktiske vejledninger, der gives i lærervejledningen, giver et bud på, hvordan dette udføres i praksis.

I elevernes hæfte er de enkelte områder bygget op efter en genkendelig skabelon: læringsmål, grammatikregel, øvelse, konsolidering gennem aktive øvelser og evaluering.


Sådan skriver anmelderne:
Anne-Marie Meller, lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern

Et godt materiale, som med de aktiviteter, der ligger på nettet, kan bruges til elever i de ældste elever på mellemtrinnet. 

Varenr.: 7283
ISBN: 9788772817408
Udgave måned/år: 08/13

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?