Synlig læring - for lærere

Kundernes anmeldelser
(0 anmeldelser)
Format: Bog
Sidetal: 312
Forfatter(e): John Hattie
kr. 539,00
inkl. moms

I Visible Learning fra 2009 skrev John Hattie læringshistorie i form af verdens hidtil mest omfattende forskningsoversigt: en syntese af over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring. Aldrig tidligere har vi set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige læringsmål, er grundlæggende den væsentligste faktor i forhold til at forbedre elevernes resultater.

I Synlig læring - for lærere er denne viden sat i relation til lærerens undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet. Bogen giver anvisninger til forberedelse, gennemførelse og vurdering af undervisning og læring og indeholder tjeklister og øvelser ikke blot til den enkelte lærer, men også til brug i teamet og på hele skolen.

Synlig læring - for lærere henvender sig til lærere, lærerstuderende, skoleledere og andre, som vil have evidensbaserede svar på, hvordan man kan forbedre elevernes læring. Bogen udkom første gang i 2012 og foreligger for første gang i dansk oversættelse i foråret 2013.

Sådan skriver anmelderne:
Søren Pjengaard, Læreruddannelsen og efter- og videreuddannelsesafdelingen, UCN

Bogen Synlig læring for lærere har inspireret cirka 80 lærerstuderende, der går på 3. årgang. Som et led i didaktikundervisningen anvender vi Hatties bog som repræsentant for evidensvendingen i pædagogikken. Med afsæt i bogens anbefalinger udveksler vi ideer til, hvordan de lærerstuderende kan forberede, gennemføre og evaluere den undervisning har ansvar for i deres praktik på lokale skoler. Alle bogens kapitler har været genstand for nærlæsninger og diskussioner om emner som f.eks. formativ evaluering, mikroundervisning, feedback, forventninger om mestring, udvikling af elevernes (og lærernes) metakognitive strategier og tankesæt hos lærere og skoleledere om læring og undervisning.Dialogerne med og om Hatties studier har tilført didaktikundervisningen i læreruddannelsen endnu en væsentlig måde at anskue pædagogiske problemstillinger og dilemmaer på. De lærerstuderende har lært, at bogen ikke kan og ikke skal læses som en manual, men snarere som en markering af, at forskellige undervisningsformer, metoder og teknikker ikke er lige effektive.


De har lært noget om den virkning lærerens undervisning har på elevernes læring, og de har lært om vigtigheden af både at lytte til deres egen dømmekraft og samtidigt at lytte til den feedback eleverne løbende kommer med i relation til forandring af undervisningen.

Plenum; skoleledelse, oktober 2013

Bogen kan anbefales til lærere og skoleledere. Dybest set er det en kogebog, hvor skoleledelsen ud fra en analyse af egen skole, kan iværksætte fornuftige pædagogiske tiltag i samarbejde med personalet.


Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Bogen henvender sig til alle professionelle, der har med børn og unges læring at gøre. Den kan bruges af den enkelte lærer eller teamet til at reflektere over egen praksis. Skal Synlig læring implementeres bør forandringerne ske på skoleniveau. Studerende kan have megen glæde af at analysere og diskutere stoffet (…) Sidst i bogen findes skemaer, der kan anvendes til at fastlægge, hvor skolen er i sin rejse mod Synlig læring (…) Spændende læsning til debat på seminarier og blandt skolernes pædagogiske personale.

Varenr.: 7279
ISBN: 9788772817385
Udgave måned/år: 02/13

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?