Køn i pædagogisk praksis - inspiration og handlemuligheder

Format: Bog
Sidetal: 208
Forfatter(e): Kristina Avenstrup og Sine Hudecek
kr. 285,00
ekskl. moms
kr. 356,25
inkl. moms

Denne bog beskriver, hvordan et normkritisk fokus på køn kan fremme pædagogisk kvalitet. Køn er ikke bare et spørgsmål om rent biologisk at være dreng eller pige. Køn er også en kulturel og social konstruktion, som kommer til udtryk i de forskellige forventninger, vi kan have til drenges og pigers adfærd og interesser. I en pædagogisk sammenhæng har vi et ansvar for at tilbyde alle børn flere muligheder for at udfolde og udforske deres identitet. Derfor er det særligt vigtigt, at de professionelle har øje for, hvordan køn og kønsforståelser kan være med til at begrænse eller udvide børnenes deltagelses- og læringsmuligheder.

Køn i pædagogisk praksis - inspiration og handlemuligheder tilbyder en grundlæggende viden om køn og kønsforståelser, samtidig med at der præsenteres en række konkrete værktøjer til pædagogisk refleksion og planlægning samt idéer til aktiviteter med børn i dagtilbud.

Bogen er skrevet til pædagoger, pædagogstuderende, pædagogmedhjælpere og pædagogiske konsulenter og ledere, som gerne vil opnå faglige gevinster ved at afprøve nye metoder og reflektere over køn.

www.dafolo.dk/køn findes skemaer og skabeloner til flere af værktøjerne fra bogen. Klar til brug i din pædagogiske praksis.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

JAGOO giver bogen fem sjterner og skriver: 'Med udgangspunkt i forståelsen af de to køn som hinandens modsætninger stiller Køn i pædagogisk praksis skarpt på stereotyper i tanke, ord og handling i dagtilbud. 'Der er ikke kun to måder at være barn på, men mange hundrede' slår Kristina Avenstrup og Sine Hudecek fast allerede i introduktionen, og det er en rød tråd i hele bogen. (...) Alle børn kan profitere af en normkritisk tilgang. Også børn i heteroseksuelle familier, da de derved ikke føler sig 'forkerte', hvis de vælger en anden vej selv.'- JAGOO

Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet. Serien Læring i dagtilbud sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære.

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7476
ISBN: 9788771601787
Udgave måned/år: 01/16
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?