De gode læringsmål (inkl. digitale redskaber) E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Lene Skovbo Heckmann
kr. 196,50
ekskl. moms
kr. 245,62
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen er – hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte.

Læringsmål skærper skolens opmærksomhed på undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læringsprogression. De gode læringsmål er overordnet i denne bog afgrænset til mål, der kan støtte eleverne i deres læring. De er karakteriseret som:

  • tydelige mål, som eleven forstår og har medejerskab til.
  • tydelige mål, som kan udgøre et grundlag for vurdering og feedback.

Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut eller bruges som en opslagsbog af lærere i alle fag og på alle klassetrin. Læreren kan dermed udvælge netop de redskaber og den inspiration, der giver bedst mening i egen kontekst.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

Sådan skriver anmelderne:
Anne-Marie Meller, skolebibliotekar og lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern

Bogen er velegnet til brug i skolerne, på lærer- og pædagoguddannelsen og bør selvfølgelig stå på skolebibliotekerne. Bogen er nem at læse, og hvis man ikke vil læse det hele, (kapitel 1 er et "must", er den også god at bruge som opslagsbog og især sammen med hjemmesiden, hvor diverse skemaer kan downloades fra.

Varenr.: 7160-245-6
ISBN: 9788771602456
Udgave måned/år: 04/15
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?