Fortabt og fundet

Format: Bog
Sidetal: 178
Forfatter(e): Ross W. Greene
kr. 344,50
ekskl. moms
kr. 430,62
inkl. moms

Børn gør det rigtige, hvis de kan.

Hvis et barn ikke 'opfører sig ordentligt', er det, fordi der er noget, der forhindrer det i det. Hvis barnet kunne gøre det rigtige, ville det gøre det rigtige.

Denne bog hjælper de voksne med at afdække de færdigheder, barnet mangler, og de forventninger, det ikke kan møde. Samtidig guider bogen de voksne til at tage barnets perspektiv alvorligt, når der skal fi ndes løsninger.

Bogen giver dermed konkret hjælp til lærere, pædagoger, speciallærere, ressourcepersoner og andre, der gerne vil forstå og hjælpe elever i vanskeligheder på måder, som ikke indebærer konfl ikt og straf. Fokus er på at opbygge færdigheder og styrke relationer i et proaktivt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale og ikke mindst barnet.

Bogen guider på en let tilgængelig måde læseren gennem den innovative, forskningsbaserede tilgang Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning, så det bliver muligt skridt for skridt at implementere den i egen praksis.

'Med den samarbejdsbaserede og proaktive problemløsning inviterer vi børnene selv ind i løsningernes maskinrum, og effekten er oftest forbløffende. Når børnene får ejerskab over løsningerne og oplever, at de bliver taget alvorligt af en neutral, nysgerrig og åben voksen, bliver mange problematikker og vanskeligheder mødt og løst på en helt ny måde.' - Fra bogens forord af Tine Basse Fisker og Mette Christensen Jensen.

'Ross Greene præsenterer verden for et syn på barnet, som alle børn fortjener at blive mødt med, et sæt briller, alle børn fortjener at blive set med, og en hel palet af håndgribelige værktøjer.' - Fra bogens epilog af Anne Hejgaard.

Ross W. Greene, ph.d., er skaberen af Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning, som beskrives i denne bog og hans tidligere bøger Det eksplosive barn og Fortabt i skolen. Greene er adjungerende lektor på Psykologisk Institut ved Virginia Tech. Han holder foredrag for og rådgiver familier, skoler, psykiatriske afdelinger, opholdssteder og ungdomsfængsler over hele verden og bor med sin familie i Portland, Maine.
Sådan skriver anmelderne:
AKTBladet

'Bogen er spækket med brugbare redskaber og guldkorn. Den er et opgør med vanetænkningen i skolen. Teamet bør anskaffe bogen og lave en studiekreds. En rigtig god bog!'

Bogoplevelsen

'Jeg var meget skeptisk, da jeg selv stiftede bekendtskab med Ross Greene i praksis. Det virkede ganske enkelt for amerikansk. En hurra-løsning, som ikke ville passe i den danske skole. Jeg måtte dog gøre dette til skamme - det var øjenåbnende at tale med børnene ud fra deres præmisser og med et oprigtigt ønske om at høre deres perspektiv på sagen. (...) Det er en bog, som bør læses af alle professionelle. Ikke fordi vi alle skal arbejde med plan B, men fordi vi kan lære noget af Greenes syn på børn.' - Læs hele anmeldelsen her

Anne-Marie Meller, lærer, Ringkøbing-Skjern

'Bogen er meget anmeldelsesværdig og bør bruges på lærerseminarierne samt i teams på de forskellige skoler. Ud over ALSUP-skemaet findes der på hjemmesiden mange andre gode skemaer og arbejdsark.' - Læs hele anmeldelsen her

Dansk BiblioteksCenter

'For lærere og pædagoger og andre der arbejder med børn, er her en tankevækkende og inspirerende bog (…) En velskrevet bog der kommer med mange praksiseksempler og som guider læseren skridt for skridt til at implementere CPS i egen praksis.' 

Varenr.: 7739
ISBN: 9788771605280
Udgave måned/år: 01/18

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?