Læsning der lykkes

Format: Bog
Sidetal: 144
Forfatter(e): Laura Emtoft og Sofia Esmann
kr. 287,00
ekskl. moms
kr. 358,75
inkl. moms

Læsning der lykkes – inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse og skriveundervisningen har sit fokus rettet mod læse- og skriveundervisning af de elever, der har særlige vanskeligheder. Udgangspunktet er, at de er en del af en differentieret undervisning i den almindelige klasse.

Gruppen af elever med opmærksomhedsforstyrrelser skal være aktive deltagere i undervisningen i klassen og dermed inkluderes i læringsfællesskabet. Nøgleordet i den forbindelse er struktur – men struktur på en særlig måde.

I bogen er der konkrete eksempler på, hvordan læreren kan hjælpe eleverne med at læse og skrive, hvilke opgaver eleverne kan få, og hvordan de konkret er udformet. Bogen bygger på relevant empiri og forskning, men med den praktiske planlægning og gennemførelse af læse- og skriveundervisningen for øje.


Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Bogen er et godt redskab for dansklærere og andre, som arbejder med elevernes læse- og skrivefærdigheder samt en vigtig grundbog på læreruddannelsen (…) Bogen er skrevet i et praksisnært sprog og indeholder mange relevante cases og hverdagsbeskrivelser (…) Inspirerende og konkret vejledning til lærere og lærerstuderende i inklusion af elever med opmærkhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen.

Flemming Platz, Folkeskolen.dk

Det beskrives meget konkret, med udgangspunkt i skemaer og spørgeark, hvordan der for eksempel laves en struktur for eleverne, som har henholdsvis autistiske træk (børn, der ikke kan komme i gang) og eksekutive problemer (børn, der godt kan komme i gang, men sjældent fuldender). Læreren guides gennem bogens cases til, hvordan der kan differentieres og gruppeinddeles. (…) Bogen hænger sammen kronologisk, og det præsenterede konkretiseres i forhold til praksis. Det er en praksisnær bog, der med både præsentation af en god handicapforståelse og konkrete anvisninger til praksis er anbefalelsesværdig.

Læs hele anmeldelsen i Folkeskolen

Lis Pøhler, master i specialpædagogik, pædagogisk konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning

Læsning der lykkes - det er en titel der forpligter! Jeg tror, bogen for de fleste lærere vil være en kærkommen bekræftelse på, at de faktisk gør noget godt. Læsning der lykkes rummer nemlig ikke revolutionerende nye tanker og ideer, men søger at kategorisere mange af de aktiviteter, som ofte indgår i danskundervisningen. Bogens styrke er, at det faglige formål med aktiviteterne tydeliggøres. Det kan være en støtte, både når der skal vælges aktiviteter i dagligdagen, og når elevplanen skal skrives. Bogen er målrettet de mange ikke specialudannede lærere, som underviser i dansk, og som har elever med særlige behov i klassen.

Kirsten Baltzer, ekstern lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Det afgørende kendetegn ved denne bog er, at den giver redskaber til at arbejde med og åbner for eller respekterer dansklærerens fagligt-didaktiske kompetence. Rammen en tilpas åben til, at mange forskellige tilgange til faget kan passes ind, samtidig med at den hele tiden holder fast i målsætningen at undervisningsdifferentiere på en måde, så Fælles Mål og individuelle mål danner en helhed, hvor der skabes kontekster, der giver rum for, at eleven med eksekutive vanskeligheder kan deltage.

Samlet set placerer denne bog sig mellem en meget overordnet didaktisk tilgang til danskfaget og en decideret konceptpædagogik. Den er faktisk et godt bud på en tilnærmning af didaktik til praksis, at omsætte de overordnede tanker til praktisk pædagogiske aktiviteter rettet mod en særlig gruppe elever. Samtidig har den sin styrke i, at det er differentiering på forskellige vidensniveauer, der er den overordnede ramme, så den også kan fungere som en samlet ramme for differentiering mht. til et givent område af danskundervisningen.


Varenr.: 7270
ISBN: 9788772817248
Udgave måned/år: 08/12
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?